Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Niklas Egels Zandén invald i KRAVs nybildade Vetenskapliga råd

Publicerad

Docent Niklas Egels Zandén vid Företagsekonomiska institutionen har blivit utsedd att sitta med i KRAVs nybildade Vetenskapliga råd.

Niklas är invald då han bedriver spetsforskning om hur företag arbetar med socialt ansvarstagande, CSR,  i bland annat projektet "Tracing Sustainable Supply Chains" som finansierats av Handelns Utvecklingsråd och Centre for Retailing.

Rådet är tillsatt bland annat för att se till att det finns en god vetenskaplig grund för KRAVs verksamhet. Rådets allra första ledamöter, utsedda av KRAVs styrelse och valda på minst två år, är:

  • Christel Cederberg, adjungerad professor vid Chalmers Tekniska Högskola och forskare vid SIK, Institutet för livsmedelsteknik och Bioteknik, Göteborg. Forskar i matens miljöpåverkan.
  • Stefan Gunnarsson, veterinär, docent och lektor vid SLU, Skara. Forskar i djurhälsa och djurvälfärd.
  • Pia Lindeskog, nutritionist, tidigare chef för Avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens Folkhälsoinstitut. Har forskat i matens hälso- och miljöpåverkan.
  • Niklas Egels Zandén, docent på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Forskar i hur företag arbetar med socialt ansvar.
     

Ledamöterna i det Vetenskapliga Rådet deltar med sina exceptionella kunskaper och ska i första hand vara ett stöd för KRAVs styrelse. De representerar enbart sig själva och sin forskning, inte KRAV eller sina arbetsplatser.