Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationellt institut för tolerans till Göteborgs universitet

Publicerad

”Genom kunskap kan vi bekämpa fördomar och rasism och här spelar högskolor och universitet en avgörande roll. Därför satsar vi bland annat på att sprida och utveckla det framgångsrika Toleransprojektet vidare.”, skriver Helene Hellmark Knutsson (S) och Alice Bah Kuhnke (MP) i en debattartikel i Göteborgs Posten den 12 april. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Göteborgs universitet får pengar från regeringen för att skapa ett institut för tolerans. Visionen är en tvärvetenskaplig nationell och internationell mötesplats för spridning av kunskaper och metoder. Samtidigt inrättas ett nationellt forskningsprogram i ämnet och regeringen utlyser medel till forskning om rasism som kan sökas av universitet och högskolor.

Göteborgs universitet avser att i samarbete med Kungälvs kommun inrätta ett nationellt institut för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Institutet kommer bland annat att organisera fortsatt implementering av Toleransprojektet.

– Det är naturligtvis väldigt roligt och ett ansvarsfullt uppdrag vi får. Det är en otroligt viktig fråga och vi tar oss an detta med stort engagemang, säger Helena Lindholm Schulz, prorektor vid Göteborgs universitet, med särskilt ansvar för områdena internationalisering, arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

Bakgrunden till att institutet hamnar här är den framgångsrika modell som har tagits fram av Kungälvs kommun i samverkan med Göteborgs universitet, det så kallade Toleransprojektet. Arbetet startade 1995 efter det brutala mordet på en 14-årig pojke, John Hron, som misshandlades till döds av fyra ungdomar med koppling till högerextremistiska grupper. Toleransprojektet har använts framgångsrikt i skolor i 20 kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle och för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer. Att regeringen nu tillför medel gör det möjligt för universitetet att inrätta institutet och på sikt utveckla verksamheten ytterligare.

Regeringen inrättar samtidigt ett sammanhållet nationellt forskningsprogram för att samla svensk forskning om rasism och utlyser medel till mer forskning om rasism. Genom de offentliga forskningsfinansiärerna ska forskning inom området prioriteras tydligare. Medel för detta kommer att utlysas 2015 och fördelas 2016 och ska kunna sökas av statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

”Rasismen begränsar människors liv och får förödande konsekvenser. Det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle. En viktig del i kampen mot rasism handlar om att bekämpa fördomar. Det gör vi bäst genom ökad kunskap”, skriver Helene Hellmark Knutsson (S) minister för högre utbildning och forskning och Alice Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratiminister.

FAKTA
Regeringen presenterade igår två insatser för att sprida de lyckade modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till rasistiska organisationer:

Till Göteborgs universitet avsätts fem miljoner kronor för 2015 för att möjliggöra inrättandet av ett nationellt institut för utveckling och spridning av kunskap och metoder som har utvecklats inom det så kallade Toleransprojektet i Göteborg.

Genom att regeringen tillför medel till Göteborgs universitet möjliggörs för universitetet att inrätta institutet och på sikt utveckla verksamheten ytterligare. Göteborgs universitet beslutar själva om sin interna organisation och verksamhetens närmare innehåll och utformning.

Modellen kan nu spridas ytterligare och bli ett framgångsrikt arbetssätt nationellt. Genom att verksamheten knyts till Göteborgs universitet möjliggörs långsiktiga organisatoriska förutsättningar för verksamheten, goda utvecklingsmöjligheter och forskningsanknytning av arbetet. Visionen är en tvärvetenskaplig nationell och internationell mötesplats för forskning, utbildning och spridning av kunskaper och metoder.

Regeringen inrättar samtidigt ett sammanhållet nationellt forskningsprogram för att samla svensk forskning om rasism och utlyser medel till mer forskning om rasism.