Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Daniel Berlins föreläsning filmas och streamas online.
Daniel Berlins föreläsning filmas och streamas online.
Foto: Heléne Norling
Länkstig

Nationell konferens om VFU med fokus på samverkan

Publicerad

Den 3 december samlades företrädare för lärosäten, skolhuvudmän, fackförbund och utbildningsdepartementet för att diskutera hur samverkan kring VFU inom lärarutbildning kan förbättras.

Årets nationella VFU-konferens skulle egentligen ha hållits redan i april men fick skjutas upp på grund av coronapandemin. Istället blev det en digital konferens som streamades från Konferenscentrum Wallenberg på Medicinareberget och följdes av cirka 150 deltagare över hela landet.

– Vi är väldigt nöjda. Tekniken fungerade utmärkt och det var mycket lärorikt att genomföra en digital konferens, säger Anna Brodin, enhetschef på SÄL (enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning) och ansvarig för konferensen.

Förmiddagen ägandes åt en genomgång av hur faktorer i omvärlden påverkar förutsättningarna för VFU inom lärarutbildningar. Daniel Berlin, utredare på Utbildningsenheten vid Göteborgs universitet, gick igenom hur lärarbristen, utbyggd lärarutbildning, nya flexibla lärarutbildningar och coronapandemin på olika sätt inverkar på VFU. Vid sin sida hade han Håkan Winsnes Kollberg, utvecklingsledare för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun, och Kristina Lindahl, VFU-handläggare vid Göteborgs universitet, som kommenterade hur de tacklar de här faktorerna för att bibehålla en hög kvalitet inom VFU.

Panelsamtal om bättre samverkan

Eftermiddagen inleddes med gruppdiskussioner om hur samverkan kring VFU kan förbättras. Det följdes av ett panelsamtal där Gunilla Svantorp, ordförande Riksdagens utbildningsutskott, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, Åke Ingerman, dekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Jennie Arpfjord, rektor på Klara teoretiska gymnasium och Eva Blidmark Bergström, rektor på Töttefällevägens förskola på Donsö, deltog.

Anna Brodin var moderator.

– Det är flera olika parters intressen som möts i VFU. För att få det att fungera behöver man därför diskutera och formalisera samverkan så att det blir tydligt och förutsägbart. Även UKÄ:s (Universitetskanslersämbetets) granskningar visar att samverkan är en viktig faktor för att öka kvaliteten på VFU, säger Anna Brodin.

Under panelsamtalet lyftes bland annat vikten av att skolhuvudmännen är engagerade i VFU och behovet av mer forskning om vad som faktiskt skapar kvalitet i VFU. Dessutom efterfrågades tydligare nationella riktlinjer för att öka likvärdigheten och få ett gemensamt ansvarstagande och även till exempel enhetliga nivåer för ersättningar.

– Det är bra om det blir ett ökat nationellt engagemang. VFU är ett gemensamt och delat ansvar. När man på nationell nivå till exempel vill bygga ut lärarutbildningen är det viktigt att man redan från början tänker in VFU. Annars riskerar det att bli en flaskhals, säger Anna Brodin.

Nästa års nationella VFU-konferens kommer arrangeras av Luleå universitet.