Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nästa steg för personcentrerad vård: GPCC och Dagens Medicin samarrangerar heldag

Publicerad

Den 24 januari arrangeras en heldag på temat Nästa steg för personcentrerad vård i Stockholm. På programmet finns ett stort antal olika talare, från patienter och forskare, till implementeringsansvariga och verksamma inom hälso- och sjukvård . Dagen är ett samarrangemang mellan Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC och Dagens Medicin.

Bredd och variation som samlar kunskapsläget

Ett stort antal olika aktörer sammanstrålar den 24:e januari 2018 i Stockholm för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet kring personcentrerad vård. Detta resulterar i ett program med stor bredd och variation. Ett flertal personer från GPCC som arbetar med forskning och implementering medverkar, samt representanter för vårdverksamheter runt om i Sverige som har olika grader av erfarenhet av införande av personcentrerad vård.

På programmet finns även Sveriges Kommuner och landsting SKLs nya utredare kring personcentrerad vård Hanna Lundstedt och projektledare från Swedish Standards Institute SIS, som arbetar med en standard om personcentrerad vård. Och dagen inleds självklart med patientperspektiv på varför personcentrerad vård behövs, här framfört av Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Evenemanget vänder sig till folk som arbetar med planering, implementering, styrning och organisation inom landsting och kommunala vårdinrättningar, tex verksamhetschefer, avdelningschefer, utvecklingschefer, sjuksköterskor, läkare, projektledare, strateger, controllers och utredare. Även deltagare från universitet, högskolor och vårdutbildningar.

Så här beskrivs dagen på eventets hemsida:

Nu är det dags att komma vidare och ta nästa steg för att införa ett verkligt personcentrerat arbetssätt! Personcentrerad vård har länge varit begreppet på allas läppar, och nu lyfter vi fram hur du lyckas i praktiken! Under en intensiv dag kommer vi att diskutera hur du kan få till ett bra samarbete mellan vårdenheter och yrkesdiscipliner. Du får ta del av lärdomarna från de som jobbat för att överkomma de organisatoriska och kulturella hindren och som har erfarenheter av ett verkligt personcentrerat arbetssätt . Lär dig mer om hur du kan mäta och följa upp effekten av förändringarna. Lyssna på de som drar upp riktlinjerna inför framtidens arbetssätt!

Läs mer och anmäl dig på: http://www.dagensmedicin.se/pcv