Länkstig

Näringsdepartementet besökte Lovéncentret Kristineberg

Publicerad

Näringsdepartementet besökte Lovéncentret Kristineberg för att lära om stationernas marina infrastruktur och innovativa forskning.

 Anställda vid Näringsdepartementet på besök i planktonlabbet

Regeringen arbetar just nu med att ta fram en maritim strategi som ska presenteras hösten 2014. Som ett led i detta besöker näringsdepartementet platser runt om i landet för att diskutera marina frågor. Efter en dag i mellersta Bohuslän kom de till Lovéncentret Kristineberg för ett kvällsbesök, och fick höra om vår unika marina infrastruktur samt om en del av den innovativa forskning som pågår på stationerna.

Den maritima strategin ska utarbetas för att stötta de marina näringarna i kustområdet samt för att samordna olika aktörer inom den maritima sektorn. Som en del i tillrättaläggandet av strategin reser statsekreterare Ingela Bendrot just nu runt i Sverige tillsammans med projektgruppen för den maritima strategin, för att möta olika aktörer inom området.

Gruppen besökte Lovéncentret Kristineberg under förra veckan och fick möta föreståndare Michael Klages som presenterade Lovéncentret och vår verksamhet. Fredrik Gröndahl, som är forskare på KTH, var också med och presenterade sin forskning och det senaste projektet SEAFARM som är et samarbete mellan KTH, Chalmers och Göteborgs universitet. Projektet handlar om odling av makroalger, av arten skräppe-tare, för att använda dem som biobränsle. Just nu hänger de första odlingarna ute i Kosterfjorden, utanför Lovéncentret Tjärnö.

Forskaren Susanne Eriksson visar havskräftor

Med på mötet var även Susanne Eriksson, forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Kristineberg. Susanne arbetar med havskräftor och leder just nu forskningsprojektet NEPHROPS som undersöker möjligheterna ett optimerat och hållbart brukande av havskräfta, både när det gäller odling och fiske. Gruppen fick även träffa Peter Tiselius och hans studenter i planktonlaboratoriet. Peter visade labbet och studenterna berättade om sina kandidat- och mastersprojekt som de just nu utför på stationen.


FOTO ÖVERST: Peter Tiselius och hans studenter visar och berättar i planktonlaboratoriet

FOTO NEDAN: Susanne Eriksson visar och berättar om havskräftor