Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Möt Filipa Ventura som forskar om Personcentrerad stödjande vård för kvinnor under behandling för bröstcancer

Publicerad

Filipa Ventura

Vem är jag?

Filipa Ventura från Portugal, Specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad och för närvarande PhD student på Sahlgrenska akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa inom projektet Personcentrerad stödjande vård för kvinnor under adjuvant behandling för bröstcancer (adjuvant behandling ges för att motverka återfall av sjukdom).

Bakgrunden till projektet?

Kvinnor som opereras för bröstcancer och genomgår bröstcancerbehandling har höga behöv av kunskap och stöd, speciellt med tanke på att behandlingen sker alltmer inom öppenvården vilket innebär en ökad delaktighet och egenvårdsförmåga.

Med nuvarande förutsättningar är det dock svårt för sjukvårdspersonal att nå kvinnan när hon önskar hälso-relaterad kunskap och stöd. Komplex information förmedlas under korta möten i samband med behandlingar och inte nödvändigtvis när kvinnorna upplever behovet vilket har visat sig öka oro och ångest.

Vad handlar projektet om?

I projektet undersöker vi de behov av kunskap och stöd som kvinnor har under onkologisk behandling och deras stödjande resurser, med speciellt fokus på Internets roll som stödjande källa. Vi vill undersöka möjligheter för sjukvårdspersonal och kvinnor att ha kontakt mellan behandlingssessionerna med hjälp av tekniken.

I den nuvarande studien försöker vi avtäcka de personcentrerade principer som ligger till grund av kvinnornas sökande efter kunskap och stöd. Dessa principer kommer i ett senare skede att tillämpas i designen av en e-resurs för att stödja kvinnor under onkologisk behandling på öppenvård.