Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mobilitet i den digitala eran

Publicerad

Vi har flyttat allt mer av vår tid och våra aktiviteter till den digitala arenan. Nu börjar det också påverka hur vi reser – eller inte reser – till våra arbetsplatser. På Handelshögskolan studerar en grupp kulturgeografer hur vi rör oss i tiden och stadsrummet.

Illustration av mobilitet

Det har länge funnits en förväntning på att distansarbetet ska öka i och med alla digitala möjligheter. Men det är först på senare tid som större förändringar börjar synas i statistiken.

– För ett par år sedan kom faktiskt en ökning. I ett av våra projekt tittar vi på vilka effekterna blir när gränserna mellan privatliv och arbetsliv blir mer utsuddade, i takt med att fler börjar jobba hemifrån, säger Bertil Vilhelmson, professor och föreståndare för forskargruppen inom mobilitet.

Förändras stadsrummet?

En föreställning om distansarbete är att man kan leva långt bort från stadskärnor och arbetsplatser, och ändå ta del av arbetsmarknaden.

– Vi har också ett forskningsprojekt där vi tittar på hur de rumsliga förutsättningarna spelar in. Intressant nog är det mycket som talar för att det är i relativt täta strukturer som distansarbete uppstår. Vi är nyfikna på hur ett ökat distansarbete kan påverka stadsrummet och i förlängningen även stadsplaneringen som strävar efter ökad täthet. Våra städer har ju glesats ut enormt i takt med bilens transportmöjligheter, säger forskaren Erik Elldér.

Vart tar tiden vägen?

Ytterligare ett forskningsprojekt undersöker hur tidsanvändning påverkas när vi lägger mer tid på virtuell kommunikation.

– Skärmtiden har ökat våldsamt, inte bara bland unga. Vi lägger två timmar per dygn åt internetbaserade aktiviteter bara i hemmet. För tio år sen var det en kvart. Vi vill veta vilka aktiviteter som trängs undan, på vilka platser, och om vi får en ökad fragmentering eller ändrade sociala kontaktmönster, säger forskaren Eva Thulin.
 

MOBILITETSGRUPPEN

En forskargrupp inom kulturgeografi på Institutionen för ekonomi och samhälle. Gruppen forskar om människors dagliga resor och om hur vi använder informations- och kommunikationsteknik för att nå andra platser.
 

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2017
Blädderbart magasin