Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Missbruksforskare får Samverkanspriset 2014

Publicerad

Årets samverkanspris tilldelas Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), med föreståndaren Claudia Fahlke. Sammanlagt 21 grupper och personer nominerades till priset, många av mycket hög kvalitet. Men en enad jury bestämde sig för att Samverkanspriset för 2014 ska gå till CERA. Rektor Pam Fredman har ställt sig bakom beslutet.

CERA är en centrumbildning mellan Göteborgs universitet, Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FoU i väst/GR, Kriminalvården och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Centrumbildningen har idag en upparbetad och utomordentligt god och stabil relation och samverkan mellan institutioner och fakulteter inom Göteborgs universitet, och med externa aktörer som hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård samt Länsstyrelsen. CERA uppvisar en samverkan som sker i ömsesidighet, som har fått genomslag och har visat på varaktighet.

CERA stimulerar och stödjer preventiv och patient-/klientnära forskning, skapar möjligheter till och erbjuder utbildning och utvecklingssammanhang inom missbruks- och beroendevård. Genom att stödja och medverka vid implementering av evidensbaserade metoder inom området arbetar CERA för att långsiktigt stärka och utveckla forskning och utbildning inom riskbruk-missbruk-beroende.

Samverkanspriset instiftades 2010 för att uppmärksamma goda insatser vad gäller samverkan mellan universitetet och dess omvärld. Genom att särskilt uppmärksamma samverkansinsatser får anställda och studenter ett erkännande för sådana insatser, samtidigt som arbetet blir känt bland kolleger och i omvärlden. De kan därmed också tjäna som goda exempel på samverkansarbete. Studenter och anställda har fått nominera till Göteborgs universitets Samverkanspris 2014.

Priset är på 200 000 kronor och delas ut en gång om året till individer eller organisationer inom universitetet som har gjort betydande insatser för att öka samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.