Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljoner till forskning om sjöfart och miljö

Publicerad

Sjöfarten är en stor källa till utsläpp av skadliga luftföroreningar och koldioxid. I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp.

Det är nödvändigt att utveckla nya och befintliga styrmedel eftersom man inte kan förvänta sig att sjöfartsnäringen frivilligt kommer att göra det som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. Tidigare studier har inte analyserat vilka styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska sjöfartens samtliga typer av luftföroreningar, inklusive koldioxid. I detta projekt ska forskarna studera både åtgärder som fartygsägare- eller operatörer genomför på grund av att styrmedel införs eller förändras, och åtgärder som de gör på eget initiativ.

Från Handelshögskolan medverkar professor Kevin Cullinane, postdoc Marta Gonzalez-Aregall och postdoc Anastasia Christodoulou, samtliga verksamma på Företagsekonomiska institutionen.

Projektet heter "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål” finansieras till hälften av Trafikverket och till hälften av Vinnova, med totalt 6,4 miljoner kronor. Projektet ska vara klart till slutet av 2019.

Länk till pressmeddelandet från VTI