Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Migrationsverket samarbetar med Göteborgsforskare för säkrare asylprocesser

Publicerad

För att hjälpa handläggare att värdera graden av tillförlitlighet i asylsökandes berättelser har forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett så kallat beslutsstöd. Det här vetenskapligt baserade stödet till handläggare och beslutsfattare kommer att användas i Migrationsverkets utbildningsinsatser. Det blir också tillgängligt för verkets medarbetare och andra aktörer inom migrationsprocessen.

När en person söker asyl har den enskilde handläggaren på Migrationsverket framför allt den sökandes berättelse att gå på. Varje enskild sökande har rätt att berätta och bli lyssnad på, och varje enskild berättelse måste värderas och bedömas på ett korrekt och rättssäkert sätt. Brister i detta arbete kan få mycket allvarliga och ibland livsavgörande konsekvenser för enskilda individer.

Pär Anders Granhag. Foto: GURättspsykologer har under de senaste 30 åren systematiskt kartlagt kriterier för bedömningar av tillförlitlighet i muntliga utsagor. Men kunskapen har hittills fått begränsat genomslag i det operativa arbetet med migrationsärenden.
− Bedömningarna är mycket svåra, och Migrationsverkets handläggare behöver allt stöd de kan få. Här kan rättspsykologisk kunskap verkligen göra skillnad, säger professor Pär Anders Granhag, som varit huvudansvarig för projektet.

Stöd i handläggningen

Det nu aktuella projektet har genomförts av framstående forskare inom minnes- och rättspsykologi samt socialantropologi och resulterat i en skrift som ska vara ett stöd i handläggningen. Att förstå de kopplingar som finns mellan grundläggande minnespsykologi, intervjumetodik och bedömning av tillförlitlighet kan vara helt avgörande för kvalitén i de bedömningar som görs i asylärenden.

Utöver minnespsykologisk kunskap innehåller beslutsstödet även övergripande kunskap om tvärkulturell kommunikation och dess betydelse. Handläggaren på Migrationsverket och den sökande har ofta olika kulturell bakgrund, och därför också olika sätt att kommunicera.

− Det är värdefullt att vi på ett lättillgängligt sätt får ta del av forskning på området. Genom att implementera beslutsstödet på Migrationsverket kommer vår bevisvärdering i större utsträckning baseras på vetenskaplig kunskap, säger Christian Andersson, som varit Migrationsverkets representant i projektet.

Förmedlandet av forskningsbaserad kunskap till den praktiska verksamheten på Migrationsverket är en del av Göteborgs universitets arbete med att sprida forskningsresultat ut i samhället.

− Den förmedlade kunskapen i form av vårt beslutsstöd bidrar till att det i praktiken kommer att göras mer rättssäkra bedömningar, säger Pär Anders Granhag.

För mer information:
Pär Anders Granhag, professor i psykologi, telefon: 073-310 7297, e-post: pag@psy.gu.se
Sara Landström, docent i psykolog, telefon: 031-786 4291, e-post: sara.landstrom@psy.gu.se

Fakta om projektet:
Beslutsstödet skapades inom projektet ”Bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för säkrare migration”, placerat vid psykologiska institutionen i samarbete med institutionen för kulturvetenskap, bägge vid Göteborgs universitet. Projektet pågick från december 2015 till augusti 2016 efter att ha beviljats medel inom ramen för Vinnovas utlysning ”Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända”.

Läs mer om projektet

Ladda ned skriften Muntliga utsagor

Save

Save

Save

Save