Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Migrationsministern i rundabordssamtal med internationella studenter

Publicerad

Det ska bli möjligt för doktorander att få permanent uppehållstillstånd och studenter får rätt att stanna i Sverige sex månader efter examen för att söka jobb eller starta företag. Det är resultatet av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet. Under tisdagen besökte migrationsminister Tobias Billström (M) Göteborgs universitet för att presentera förslaget för internationella studenter.

Migratinsminster Tobias Billström på kortändan av ett bord med flera andra personer på långsidorna.

Efter att studieavgifter för studenter utanför EES-området infördes har antalet internationella studenter, liksom antalet som stannar i Sverige efter examen, rasat i Sverige.

Efterlyst förändringar

I en debattartikel i DN i januari i år skrev rektorerna för Göteborgs universitet och KTH tillsammans med flera företrädare för det svenska näringslivet att det riskerar att leda till en akut brist på kompetent arbetskraft. I artikeln efterlyste de bland annat ändrade regler för uppehållstillstånd efter examen för studenter, något som nu blir verklighet genom propositionen Cirkulär migration och utveckling som förväntas antas av riksdagen före sommaren och träda i kraft 1 juli. 

Språkkrav och bostäder

Under tisdagens rundabordssamtal som genomfördes på regeringens initiativ mötte migrationsminister Tobias Billström masterstudenterna Natalia Munera, Colombia, Hadeel Masoudi, Jordanien och Yingjuan Mao, Kina och doktoranden Gurpreet Kahlon, Indien.

Samtalet leddes av prorektor Helena Lindholm Schulz och kretsade kring språkkrav på arbetsmarknaden, den svenska bostadsmarknaden och om de föreslagna sex månaderna verkligen är tillräckligt för att nyutexaminerade studenter ska ha en chans att hitta jobb.

– Jag är orolig för att sex månader är för lite. Tar du din examen i juni så går tre månader bort under sommaren då arbetsmarknaden är helt stängd. Det är ett dilemma. Och boendet är också ett problem. Jag känner många som inte får bo kvar i sina studentlägenheter efter att de har tagit examen, eftersom de inte längre är studenter. Och utan bostad är det svårt att söka jobb, säger Yingjuan Mao, student på Master in Communication på IT-fakulteten, som inledde med att säga att hon ändå välkomnar de föreslagna förändringarna.

Nya regler för släktingar

Hadeel Masoudi, masterstudent i Business and Entrepreneurship in Biomedicine, ser de nya reglerna som helt avgörande för möjligheterna att hitta jobb.

– Jag har precis fått ett jobb inom mitt område, men hade jag inte fått det hade det varit svårt med de gamla reglerna. Att ha ytterligare sex månader på sig att söka jobb är en stor skillnad.

Överenskommelsen om cirkulär migration innebär också en möjlighet för släktingar till doktorander att söka uppehållstillstånd i Sverige, vilket i sin tur ger möjlighet att söka jobb. Något som Gurpreet Kahlon, doktorand i marin ekologi, ser som helt nödvändigt.

– Om du är gift eller sammanboende och har barn krävs det två inkomster i Sverige. Så det är en bra förändring.

Svårt få tid att läsa svenska

Natalia Munera, masterstudent i Global studies, lyfte fram att det är svårt att både prestera maximalt under masterstudierna och hinna med att lära sig svenska. Något som skapar ett dilemma för många internationella masterstudenter.

– Det skulle vara bra om det fanns möjlighet att stanna i Sverige och läsa svenska efter avslutade studier. Det är svårt att hinna med om du samtidigt ska prestera så bra som möjligt på ditt masterprogram. De flesta arbetsgivare kräver att du kan svenska på en professionell nivå.

Tobias Billström konstaterade att frågan om mer språkutbildning är komplicerad, inte minst vad gäller finansieringen.

– Det är en viktig fråga, men det är inte helt lätt att se hur lösningen skulle se ut. Frågan är vem som ska stå för finansieringen och hur det ska genomföras i praktiken? säger Tobias Billström.

Skatte- och välfärdssystem i en global värld

Enligt Tobias Billström är förslaget om cirkulär migration ett steg för att underlätta för människor att röra sig mellan länder för att studera och arbeta. Han lyfte också frågan om hur skatte- och välfärdssystemet kan behöva anpassas i en allt globalare värld.

– Idag behöver människor kunna röra sig över nationsgränser. Nästa steg kan vara att prata om ”portable rights”, där människor kan ta med sig sina rättigheter över gränser. Idag har vi en situation där du betalar skatt i ett land och därmed har rätt till ett starkt socialt välfärdssystem. Vi behöver diskutera hur det fungerar i en global värld, säger Tobias Billström.

Läs mer: Cirkulär migration och utveckling Prop. 2013/14:213

Fakta: För studenter och doktorander innebär lagförslaget som väntas träda i kraft 1 juli i korthet:

  • Möjlighet för doktorander att få permanent uppehållstillstånd under forskarutbildningen
  • Rätt för studenter att stanna kvar i Sverige upp till sex månader efter examen för att söka jobb eller starta företag.
  • För doktorander gäller att den som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren haft uppehållstillstånd för studier på forskarnivå ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

Område
Student