Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medforskare, rådgivare och kursmentor - Björn Störtebecker berättar om sitt arbete som patientrepresentant hos GPCC

Publicerad

Medforskare, rådgivare och kursmentor - Björn Störtebecker berättar om sitt arbete som patientrepresentant hos GPCC

Porträtt Björn StörtebeckerHej - berätta vem du är.
Jag heter Björn Störtebecker, jag bor i Falkenberg. Jag har fru, 3 barn och 5 barnbarn. Jag är pensionerad banktjänsteman sedan 8 år. Jag har lång erfarenhet av hälso- och sjukvården då jag har haft 3 hjärtinfarkter. Jag är även rutinerad amatörskådespelare.

Berätta om din bakgrund inom GPCC som medforskare.
Min karriär inom GPCC började med att jag blev medforskare till Sara Wallström, efter en utbildning i att vara forskningspartner hos riksförbundet Hjärt/Lung för 5 år sedan. Sara och jag träffades 1-2 ggr per termin. Jag arbetade mest med de enkäter som gick ut som en del av hennes forskningsprojekt om stress och genusperspektiv bakom diagnosen takotsubo/brustet hjärta. Jag läste enkäterna för att se om frågorna var relevanta ur ett hjärtpatientperspektiv.

Du var med när GPCCs personråd bildades – berätta!
När GPCC bildade sitt personråd för patienter och närstående 2016 tipsade Sara om mig och jag var då med från början när rådet startades. De första gångerna vi träffades famlade vi lite efter vad vi skulle göra. Sedan sattes väldigt bra och konkreta syften och mål för rådet. Där lärde jag mig också väldigt mycket.

Du är nu engagerad som mentor i en kurs på Sahlgrenska akademin – hur gick det till?
2017 frågade Kerstin Ulin som är docent och Universitetslektor/sjuksköterska om jag kunde hjälpa till och vara mentor på kursen Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg, som ges på kvällstid på avancerad nivå och vänder sig till alla professioner som utbildas på Sahlgrenska akademin. Även om de flesta av kursdeltagarna från början har varit sjuksköterskestudenter, har fler och fler från andra professioner anslutit. Nu senast hade vi en apotekare med. Vi har även haft logopedstudenter, fysioterapeutstudenter, specialistsjuksköterskestudenter och läkarstudenter med.

Hur går arbetet i kursen till?
Målet har ju varit att studenterna själva ska utföra arbetet. Därför har vi arbetat mycket med olika pedagogiska verktyg som blended learning, flipped classroom, fishbowl och roterande diskussionsforum. Vi har också använt appen PCV-spelet för reflektioner, vilket har fungerat väldigt väl. Och sedan har vi gjort det här som jag tycker är särskilt roligt; vi har dramatiserat olika scener, till exempel en rond, och på så sätt kunnat visa väldigt tydligt hur den kan göras på ett personcentrerat eller ett icke-personcentrerat sätt. Jag har hela tiden arbetat i ett lärarpar med någon som har akademisk behörighet så detta har löst problemet att jag inte har behörighet att bedöma.

Hur har du upplevt din medverkan som mentor?
Det har varit väldigt spännande och intressant att se studenternas utveckling under kursens gång, och speciellt när man kan se att de verkligen har förstått vad personcentrerad vård är. Även den aktiva kommunikationen med studenterna under kursens gång tycker jag är väldigt rolig. Jag upplever att jag gör nytta och kan komma med erfarenheter som studenterna aldrig har haft. De är ju alla väldigt unga och friska! I slutet av varje kurs upplever jag faktiskt att vi har uppnått ett sant partnerskap, trots att vi inte träffas särskilt många gånger egentligen. Och jag känner att jag har fått många vänner!

Kerstin Ulin, lärare på kursen kommenterar:

Björn har utifrån sin erfarenhet av att vara patient tolkat och omsatt kursmål, läraktiviteter och examination och bedömningar utifrån kurslitteratur, referenslitteratur och föreläsningar i patient- och sjukvårdskontext men även att vara en människa; en person. Han har även bidragit med att gestalta sina erfarenheter och upplevelser utifrån en personcentrerad etik som omsätts i praktik.

Mer info om kursen:
Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (PCV020) Kursen leds av ett tvärdisciplinärt team bestående av sammanlagt åtta mentorer, inklusive en patientrepresentant. Mentorerna kommer från GU:s utbildningsprogram (fysioterapeut-, sjuksköterske-, dietist- och socionomprogram), Västra Götalandsregionen (förändringsledare för implementering av PCV), GPCC:s personråd för patienter och närstående och forskarutbildning.

Fotografi taget av Björns fru.