Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel till samverkan mellan akademin och rättsväsendet

Publicerad

Forskaren Angelica Hagsand har fått medel från Riksbankens jubileumsfond för att skapa en dialog med rättspraktiker kring vad forskningen har kommit fram till angående förhör med alkoholpåverkade personer.

Poliser, domare och andra rättspraktiker möter många alkoholpåverkade brottsoffer, vittnen och misstänkta för brott, men det finns inga standardrutiner kring förhör med dessa. Rättspraktiker har inte alltid kännedom om de vetenskapliga studier som visar vid vilken tidpunkt det är mest optimalt att förhöra alkoholpåverkade personer, samt hur förhören bör genomföras för att få ut så korrekt information som möjligt och som inte leder utredningen på villovägar.

Vetenskapen visar också att det är svårt att avgöra hur berusad en person är genom godtyckliga beteendeobservationer. Det finns därför en överhängande risk att polisen avfärdar en del personer som alltför berusade, trots att dessa personer egentligen skulle kunna ge korrekta ledtrådar som skulle kunna hjälpa utredningen framåt och i slutänden fälla gärningspersonen.

Att myndigheters agerande är baserat på vetenskapliga riktlinjer är av högsta vikt i en rättsstat. Syftet med samverkansprojektet är därför att informera och skapa en dialog med rättspraktiker kring vad vetenskapliga studier funnit kring förhör med alkoholpåverkade personer. Det kommer att göras genom endagsutbildningar med föreläsningar och genom en dialog där forskaren besöker både Polismyndigheten, Tingsrätten och Hovrätten. Utöver detta kommer forskningsfynden även att spridas i olika facktidningar så som exempelvis Svensk Polis och Dagen Juridik.

Forskare: Angelica Hagsand, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Titel projekt: Samverkan för att överbrygga kunskapsglappet mellan akademin och rättsväsendet: En viktig förstärkning av rättssäkerheten i Sverige.
Anslagsgivare: Riksbankens jubileumsfond
Belopp: 84 000 kronor.