Bild
Foto: Per Berglund
Länkstig

Med uppdrag att stärka forskning om folkbildning

Publicerad

Henrik Nordvall är ny gästprofessor i pedagogik. Han är en av Sveriges främsta forskare inom vuxenpedagogik och folkbildning, och en av få svenska folkbildningsforskare som har etablerat sig internationellt.

Bild
Porträtt på Henrik Nordvall.
Henrik Nordvall.

Henrik Nordvall är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar om folkbildning i vid bemärkelse. Han har bland annat studerat folkbildning inom sociala rörelser, studieverksamhet i politiska partier och hur informell vuxenutbildning i östra Afrika har influerats av nordisk folkbildningstradition. Dessutom är han föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning. Det är ett nationellt centrum med syfte att stärka och uppmärksamma forskning om folkbildning.

Henrik Nordvall kommer att ingå i forskningstemat ”Bildningspraktiker i utbildning och samhälle” vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). I forskningstemat riktas fokus mot vuxnas lärande i såväl formella som informella sammanhang. Inom forskningstemat bedrivs praktiknära forskning i samverkan med studieförbund, idrottsrörelsen, folkhögskolor och andra civilsamhällesaktörer, och deltagare i den nya och unika forskarskolan för folkhögskolans lärare ingår också i temat.

– Göteborgs universitet har ju en anrik historia när det gäller folkbildning och den starka utvecklingen kring folkbildningsforskning här de senaste åren är väldigt inspirerade, så det känns ju hedrande och roligt att få vara en del av detta, säger Henrik Nordvall.

Gästprofessuren är finansierad av Lambergska donationsfonden och sträcker sig från augusti 2022 till juli 2023.

Text: Carl-Magnus Höglund