Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med ögat på synnedsattas livsvärld

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Inger Berndtsson, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Inger Berndtsson disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2001, med avhandlingen Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet. I avhandlingen undersöker hon hur personer som fått en omfattande synnedsättning eller blindhet lär sig hantera sin nya livssituation.

Efter disputationen har Inger Berndtsson forskat med medel från bland annat Vårdalstiftelsen, Västra Götalandsregionen och De blindas vänner. Hennes huvudsakliga forskningsinriktning har varit människors livsvärld och då särskilt personer med synnedsättning eller blindhet men även i kombination med hörselnedsättning. Hennes fokus är på rehabilitering men även på lärandet för de berörda utanför det formella utbildningssystemet.

Inger Berndtsson har främst arbetat med livsvärldsfenomenologi både som teori och metodologi. Hennes vetenskapliga bidrag kan därför hänföras till både det specialpedagogiska fältet såväl som till filosofisk pedagogik.

För mer information, kontakta Inger Berndtsson, epost: inger.berndtsson@ped.gu.se, tel: 031-786 2497