Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med ögat på nätbaserat, digitalt och mobilt språklärande

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Linda Bradley, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Linda Bradley disputerade vid Göteborgs universitet 2013, med avhandlingen Language learning and technology. Student activities in web-based environments.

I avhandlingen visade hon hur webbaserad teknologi, som bloggar och wikis, kan förändra betingelserna för språklärande. Efter disputationen har Linda Bradley riktat sitt forskningsintresse mot nätbaserat och interaktivt, digitalt och mobilt språklärande. Det har främst gällt inom högre utbildning men under senare år även nyanländas lärande av andraspråk.

Hennes intresse riktas också mot hur studerande använder olika resurser som öppet lärande och öppna lärresurser – som i takt med nya tekniska lösningar har utvecklats för att dela information och för att nätverka och som har fått ökad betydelse i olika utbildningssammanhang.

Linda Bradley har både lett och medverkat i flera EU-finansierade forskningsprojekt kring digitalt lärande. Exempel på sådana projekt är det tvååriga projektet Minclusion, med inriktning mot mobilt lärande bland arabisktalande migranter i Sverige; ett treårigt projekt om öppna nätbaserade resurser; och ett projekt om nätverksbygge för metodutveckling avseende mobilt lärande. Ett annat projekt som hon medverkar i handlar om migration kopplat till språk och kommunikation på arbetsplatsen.

Linda Bradley finns sedan flera år bland annat i ledningen för organisationen research-publishing.net.

För mer information, kontakta Linda Bradley, epost: linda.bradley@gu.se, tel: 0766-184151.