Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med Learning studies som utgångspunkt

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Angelika Kullberg, verksam vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i pedagogiskt arbete.

Angelika Kullberg disputerade i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet 2010, med avhandlingen What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics.

I avhandlingen undersökte hon sambandet mellan undervisning i matematik och elevers lärande av negativa tal och decimaltal. Hon undersökte hur lärare använder sig av kunskapen om de kritiska aspekterna som andra lärare har identifierat i så kallade Learning studies.

De kritiska aspekterna

Resultatet visade att när lärarna använde sig av de kritiska aspekterna så hade det positiv effekt på deras elevers lärande. Avhandlingen visade på skillnader mellan olika skolklassers möjlighet att lära utifrån den undervisning de får. De kritiska aspekterna som både lärare och elever bidrog med hade positiv effekt på elevernas lärande.
Efter avhandlingen har hon i sin forskning fortsatt att anknyta till Learning studies med variationsteori som teoretiskt ramverk och analysverktyg.

Stimulera matematikutveckling

I nuläget är hon en av forskarna som inom ramen för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Förmågan att sinnligt erfara de tio första talen som nödvändig grund för aritmetiska färdigheter (FASETT) som undersöker hur förskolepraktiken kan utformas för att stimulera barns matematikutveckling.

Senast i augusti 2016 var hon en av koordinatorerna vid den internationella konferensen EARLI SIG 9, på temat Different horizons: setting directions for phenomenographic research, som genomfördes på Pedagogen.

För mer information, kontakta Angelika Kullberg, angelika.kullberg@ped.gu.se, tel: 031-786 2067