Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på skriftspråklig narrativ kompetens

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Birgitta Svensson, verksam vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som docent i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska.

Birgitta Svensson disputerade i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 1996, med avhandlingen Den omplanterade svenskheten. Kulturell och etnisk medvetenhet i den svensk-amerikanska kalendern. Prärieblomman 1900-1913. I avhandlingen undersökte hon hur en kulturelit bland svenska immigranter i USA i ord och bild på den tiden konstruerade en svensk-amerikansk identitet.

Efter disputationen har Birgitta Svensson i sina forskningsstudier och rapporter inkluderat ett didaktiskt perspektiv. Ett exempel är ett flerårigt projekt där hon följde ett innovativt och ämnesövergripande samarbete mellan svenska och de naturvetenskapliga ämnena på en gymnasieskola.

Under de senast fem åren har hon bedrivit forskning om utveckling av skriftspråklig narrativ kompetens. Hon har även forskat inom området utveckling av metaforisk kompetens där hon utvecklar en modell för analys av olika slags metaforiska uttryck. Hon har även undersökt utveckling av förmågan att i berättelsens form uttrycka emotioner.

För mer information, kontakta Birgitta Svensson, epost: birgitta.svensson@gu.se, tel: 0703-821589