Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Med fokus på bedömning

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Åsa Hirsh, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Åsa Hirsh disputerade i pedagogik vid Högskolan i Jönköping 2013, med avhandlingen The individual development plan as tool and practice in Swedish compulsory school. I avhandlingen undersöker hon de individuella utvecklingsplanerna i grundskolan – innehåll, genusmärkning och lärares arbetssätt kring utvecklingsplanerna.

Efter disputationen har Åsa Hirsh deltagit i ett flertal forskningsprojekt, bland annat med finansiering av Vetenskapsrådet, Jönköpings kommun och FoU-rum Jönköping.
För närvarande deltar hon i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Systematic mapping of Research Topologies in Teaching samt Lärares Praktik och Profession med finansiering av ifous.

Hon har på senare år även skrivit flera forskningsöversikter, bland annat en om formativ bedömning för Vetenskapsrådet och en om feedback i skrivundervisning för Skolforskningsinstitutet.

För mer information, kontakta Åsa Hirsh, epost: asa.hirsh@gu.se, tel: 031-786 4481