Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Grusell ska leda internationell forskarkommitté om politisk kommunikation

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) får fortsatt förtroende i den stora internationella medieforskarorganisationen IAMCR genom Marie Grusell. Hon har valts till en av ordförandena i kommittén för politisk kommunikation vid IAMCR:s konferens som nyligen hölls i Madrid där hon presenterade en studie av hur politiker använder Instagram.

Porträtt Marie GrusellVarje år samlas forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap på en konferens arrangerad av the International Association for Meda and Communication Research (IAMCR).

I år var Marie Grusell från JMG vid Göteborgs universitet en av talarna. Samtidigt valdes hon till en av ordförandena för den globala medieforskarorganisationens kommitté för politisk kommunikation. Där har Bengt Johansson, professor vid JMG, tidigare varit en av representanterna.

– Det är förstås en stor ära för JMG att få fortsatt förtroende, konstaterar Marie Grusell som hoppas kunna bidra med nya idéer och energi till nästa års konferens i Beying.

Två uppmärksammade projekt

Under det senaste året har hon i samarbete med forskningscentrat DEMICOM vid Mittuniversitetet arbetat med två projekt inom politisk kommunikation som fått stor uppmärksamhet:

  • Snabbtänkt. Inför riksdagsvalet 2018 startade DEMICOM ett unikt forskningssamarbete där ledande forskare reflekterade om och analyserade valrörelsen 2018.
  • Euroflections. Inför EU-valet 2019 samlade sig ledande forskare från hela Europa för att tillsammans kommentera valet i en rapport från DEMICOM.

Politiker på Instagram

Marie Grusell har även gjort en studie av hur politiker använder Instagram tillsammans med Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.

– Vi har studerat hur de sex aktiva svenska partiledarna använde Instagram i den svenska valrörelsen 2018, berättar Marie Grusell. Politikers användandet av Instagram är ännu inte så utforskat, så det var roligt att diskutera detta med andra forskare från hela världen.

Studien visar att de svenska politikerna inte är så ”privata” som man kanske skulle kunna tro, utan synnerligen professionella i sitt användande. 

– Bilderna partiledarna lägger ut är i de flesta fall "formella" och speglar olika typer av kampanjaktiviteter, förklarar Marie Grusell. Ytterst få bilder kan beskrivas som ”personliga”, utan i de flesta bilder möter vi politiker, i sina roller som partiledare, i vardagliga arbetssituationer. Detta resultat talar till viss del emot teorin om en ökad personifiering av personliga egenskaper hos politiker.

I tabellen nedan som hon presenterade i Madrid framgår partiledarnas uppdateringar, följare och hur många de själva följer.

Table 1. 

Stefan Löfven*
The Social democrats

Gustav 
Fridolin
The Green Party

Isabella 
Lövin

The 
Green Party

Annie 
Lööf
The Center 
Party

Ebba 
Bush Thor
The Christ Party

Ulf 
Kristofersson
The Conservativ Party

Updates

498

1010

97

1939

1164

530

Followers

49,9t

20,2t

7408

72,9t

105t

59,9t

Follow

0

621

96

708

559

253

Comment: * Run by Members of staff

Source: Instagram 270519

Förutom det nya ordförandeskapet, tar Marie Grusell med sig hem en rad nya erfarenheter och kunskaper som hon tänker använda sig av när hon jobbar vidare med fortsatta studier av politisk kommunikation och plattformen Instagram. 

Läs mer