Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marianne Molander Beyer får fransk förtjänstorden

Publicerad

Marianne Molander Beyer, docent i franska och universitetslektor i språkdidaktik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, blir dekorerad som kommendör av den franska orden Ordre des Palmes académiques för sitt spridande av fransk kultur.

Marianne Molander Beyer disputerade i fransk litteratur vid Göteborgs universitet 1987. Hon har sedan dess forskat om det franska språket, den franska litteraturen och kulturen, ytterligare om svensk-franska relationer på 1700-1800-talet och om språkdidaktik med fokus på språkval, lärande och bedömning i moderna språk. Hon har bland annat deltagit i forskningsprojektet Lärarens utvidgade bedömarroll, finansierat av Vetenskapsrådet. Det senare har bland annat inneburit att hon föreläst på Sorbonne, i Paris.

Gustaf III:s ambassadör

Hon har skrivit ett 15-tal läroböcker för ungdomsskolan. Bland övriga böcker kan nämnas Le Comte de Creutz, La Suède et les Lumières, Lettres d’un Ambassadeur à son Roi, (1771-1783), som kom ut 2006 i Frankrike. 2010 utgavs delar av boken på svenska med titeln Gustav Philip Creutz, Dikter och Brev i Svenska Akademiens klassikerserie. Horace Engdahl stod för förordet och poesidelen, Marianne Molander Beyer svarade för översättningen, urvalet av och kommentarerna till den svenske Parisambassadören Creutz brev. Creutz förmedlade upplysningstidens franska kultur till Sverige under 17 år som Gustaf III:s ambassadör i Paris.

– Det är en stor del av förklaringen till att Gustaf III och Sverige blev så frankofilt under den perioden, säger Marianne Molander Beyer.
Samma år, 2010 – Bernadotteåret – fick hon i samband med en debatt på det franska kulturministeriet i Paris kontakt med franske historieprofessorn och Bernadotteexperten Franck Favier. En gemensamt författad bok om de svensk-franska relationerna perioden 1718-1848 kommer nu i november.

Sjunkande intresse för moderna språk

– Jag ser en förtjänstorden som en bekräftelse för mina försök att sprida fransk kultur och mina insatser för undervisningen i franska. Det är dock sorgligt att intresset för moderna språk sjunker i Sverige, att man tror att det räcker med engelska utöver svenska. Jag hoppas att detta är något som svänger, säger Marianne Molander Beyer som pekar på att målet är att alla i EU ska få lära sig minst två språk utöver sitt modersmål. Det slogs bland annat fast av EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Barcelona i mars 2002.

Ordre des Palmes académiques (Akademiska palmen) är en fransk förtjänstorden, instiftad den 4 oktober 1955 av president René Coty. Utmärkelsen är den äldsta av de franska civila utmärkelserna. Den utdelas för insatser inom utbildningsväsendet och för spridandet av fransk kultur i världen, såväl till franska som till utländska medborgare.
Akademiska palmen är en utveckling av Les Palmes académiques, som instiftades 1808 av Napoleon I för att hedra representanter för universitetsvärlden. År 1866 utvidgades mottagargruppen även till personer som hade lämnat utomordentliga bidrag till utbildningsväsendet.

Marianne Molander Beyer dekoreras av den franske ambassadören Jean Pierre Lacroix i Göteborg den 11 juni.
För mer information: Marianne Molander Beyer, marianne.molander-beyer@ped.gu.se, 031-786 2226