Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Olaussen forskar om det berättande djuret

Publicerad

Hallå där Maria Olaussen, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.

 

Maria Olaussen.

Vad handlar din forskning om?
− Jag forskar om engelskspråkig afrikansk litteratur och har fokuserat på frågor om plats och identitet, genus och feminism men också hur dessa texter kan förstås i en större global kontext. Jag har exempelvis studerat den indiska oceanen och hur litteratur från Södra Afrika, Indien och Östafrika tar intryck av de olika kulturer och mångtusenåriga traditioner av handelsförbindelser som knutit samman dessa områden.

Vilket är ditt senaste projekt?
− Mitt senaste projekt finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och handlar om ”det berättande djuret.” Projektet syftar till att undersöka vilka narrativa strategier som används när ett djur står som berättare i en litterär text. Förståelsen av människa-djur- förhållandet tar sig ett antal olika språkliga uttryck i olika kulturer och tidsepoker. Projektet fokuserar på olika typexempel av nutida litterära texter med ett djur som berättare eller huvudperson.

Kan du ge några exempel?
– Ett exempel på en text som försöker återskapa djurets sätt att se på världen är Kerstin Ekmans roman Hunden som beskriver årets växlingar i den svenska skogen genom erfarenheterna av en valp som kommer bort från sin familj och sin flock. En helt annan typ av text är den angolanska författaren José Eduardo Agualusas roman The Book of Chameleons där berättaren är en gecko och där texten utmanar själva föreställningen om djur och människor som helt olika varelser.

Vad kan vi lära oss genom att forska om det?
− Kunskap och förståelse av djur som levande väsen uttrycks i dag nästan uteslutande genom en naturvetenskaplig terminologi. "Det berättande djuret" vill undersöka på vilka sätt litterära uttryck bidrar till att vidga och nyansera dessa språkliga uttrycksformer.

Vilka utmaningar finns inom ditt forskningsfält?
− Det är ett snabbt expanderande forskningsfält där forskarna kommer från många olika ämnesområden. Detta är mycket spännande men innebär också en utmaning att föra fram en litteraturvetenskaplig metodik i definitionen av forskningsfrågor inom området.

Du kommer från Linnéuniversitetet, vad var det som lockade med Göteborgs universitet?
− Jag ser många möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten vid Göteborgs universitet och tycker att det ska bli roligt att ta del av den forskning som pågår både inom engelskan och inom andra ämnen. 

Text: Thomas Melin