Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Edström deltar i FN:s kvinnokommission

Publicerad

Maria Edström, universitetslektor vid JMG, kommer att som enda universitetsrepresentant, delta i den svenska delegationen vid FN:s kvinnokommission i mars. – Mitt uppdrag är att bidra med sakkunskap om forskning kring kvinnor och medier.

Huvudtemat för den 62:a kvinnokommissionen, som äger rum 12–23 mars i New York, är utmaningar och möjligheter för att nå jämställdhet på landsbygden. Men ett så kallat översynstema handlar om just kvinnor och medier, både om kvinnors synlighet och möjlighet att påverka medier och om kvinnors tillgång på medier.

Maria Edström– Jag kommer bland annat att delta i två samtal som arrangeras av ett par civilsamhällsorganisationer. Det ena handlar om Pekingplattformens handlingsplan för att öka jämställdheten i medierna, det andra om policyprocesser och forskningens roll, berättar Maria Edström. Yttrandefrihet och jämställdhet hör ju till de nordiska profilfrågorna så det här känns verkligen som ett viktigt forum att vara med i.

Maria Edström har forskat i många år på genus, mänskliga rättigheter och medier. Bland annat har hon varit projektledare för Nordicoms The Nordic Gender & Media Forum samt koordinerat den nordiska delen av Global Report on the Status of Women in the News Media som organiserades av International Women’s Media Foundation. Hon ingår även i det VR-finansierade projektet Comparing gender and media equality across the globe, som leds av Monika Djerf Pierre på JMG.

– Den svenska delegationen består av 26 personer och att vara den enda universitetsrepresentanten innebär förstås ett stort ansvar. Men det ska också bli väldigt roligt, förklarar Maria Edström.

Fakta
FN:s Kvinnokommission träffas en gång om året i två veckor för att diskutera jämställdhetsfrågor, identifiera nya utmaningar och formulera policyinitiativ som ska stärka jämställdheten och kvinnors egenmakt. Årets kommission, som pågår 12–23 mars, har som huvudtema jämställdhet på landsbygden.