Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Människor som tror på ett jämlikt samhälle lever miljövänligare

Publicerad

Människor som gillar hierarkier beter sig mindre miljövänligt än personer som tycker mer om plattare maktstrukturer och vill ha ett mer jämlikt samhälle. Det visar en internationell studie där forskare vid Göteborgs universitet har medverkat.

I studien med deltagare från 25 olika länder undersökte forskarna drygt 5 000 personers syn på ojämlikhet och på miljön. Deltagarna fick bland annat ange i vilken utsträckning de tyckte att överlägsna grupper bör dominera mer underlägsna grupper, och hur mycket eller hur lite vi bör sträva efter jämlikhet i samhället.

De fick också svara på frågor om sin syn på klimatfrågan och i vilken grad de var villiga att skriva på namninsamlingar, köpa miljövänliga produkter eller ge pengar till en miljöorganisation.

Resultaten från undersökningen visar att de som var positiva till hierarkier och ansåg att vissa grupper är överlägsna andra grupper också var mindre benägna att agera miljövänligt. De uttryckte även en större klimatskepticism.

− Vi tolkar resultaten som att människors syn på relationer mellan grupper överförs till synen på naturen. De som tycker att vissa grupper bör dominera över andra tenderar också att tycka att människan bör dominera över naturen, säger Lars-Olof Johansson, medförfattare och docent i psykologi.

Genom att undersökningen genomfördes i så många länder samtidigt var det också möjligt för forskarna att för första gången studera olika samhällsstrukturers påverkan på individen. I länder där tillgången till resurser är ojämlik tenderar också mentaliteten ”var man för sig själv” att förstärkas, vilket i sin tur verkar legitimera åsikten att varje individ har rätt att använda sig av naturen för egen vinning.

− Samband vi kan se mellan individen, samhället och graden av miljöhänsyn visar att det även ur miljösynpunkt är viktigt med jämlikhet. Det pekar också på vikten av att koppla det globala klimatarbetet med en strävan efter jämlikare samhällen, säger medförfattaren Gró Einarsdóttir, doktorand i miljöpsykologi.

Mer information:
Studien publicerades i Social Psychological and Personality Science och bär titeln ”On the Relation Between Social Dominance Orientation and Environmentalism: A 25-Nation Study”.
Studien är en del av projektet Collective Futures and Climate Change som leds av Taciano L. Milfont från Nya Zealand och Paul G. Bain och Yoshisha Kashima från Australien.

Kontakt:
Lars-Olof Johansson, docent i psykologi, telefon: 073−389 26 89, e-post: lars-olof.johansson@psy.gu.se
Gró Einarsdóttir, doktorand i psykologi, telefon: 076–278 42 21, e-post: gro.einarsdottir@psy.gu.se