Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Carl Wåke sitter på sitt arbetsrum och förbereder en föreläsning via appen Zoom.
Carl Wåke redo att föreläsa via Zoom.
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Många lärare deltog på digital fortbildning

Publicerad

Över 1 000 yrkesverksamma lärare deltog på fortbildningsdagarna Ämnets dag och Forskning pågår under vecka 44. Trots det digitala formatet var fortbildningsdagarna mycket uppskattade.

Sedan flera år tillbaka arrangerar Utbildningsvetenskapliga fakulteten två olika fortbildningsdagar för lärare under höstlovet. Mest deltagare lockar Ämnets dag.

– Vi har haft det i fem år. Det är alltid enormt populärt. Vi trodde inte att det skulle bli lika många deltagare i år på grund av coronapandemin och att nästan allt var digitalt. Men vi hade ändå nästan 1 000 deltagare, säger Kristina Lindahl, projektledare för Ämnets dag.

Stort behov av fortbildning i sitt ämne

Ämnets dag hölls i år den 27 oktober. Ämnets dag är ett universitetsgemensamt arrangemang där ett stort antal institutioner medverkar genom att erbjuda hel- eller halvdagsprogram för lärare. Nytt för i år var att även Chalmers deltog. Sammanlagt erbjöds program för lärare i 14 skilda ämnen. Programmen innehåller både kunskapsfördjupande föreläsningar i ämnet och mer ämnesdidaktiska föreläsningar och diskussioner.

– Lärare saknar fortbildning i sitt ämne. Den mesta fortbildningen som ges ute på skolorna är allmändidaktiska. Det kan också vara viktigt. Men det finns ett enormt behov av just ämnesfördjupning, säger Kristina Lindahl.

Nöjda deltagare

Alla program förutom Hem- och konsumentkunskap och Geografi genomfördes digitalt. Trots det visar utvärderingarna att deltagarna var mycket nöjda.

­– De allra flesta var positiva. Vi hade även deltagare från andra regioner som kunde delta tack vare att det var digitalt. Men många saknade också att få komma till universitet, träffa kollegor och nätverka. Det är ofta i mötet kollegor emellan som diskussionerna uppstår, säger Kristina Lindahl.

Vissa program ställdes dock in på grund av coronapandemin. Det var dels flera estetiska program som förutsatte en fysisk närvaro, och dels ett par program som fick ställas in på grund av sjukdom.

Aktuell forskning presenterades

Dagen efter Ämnets dag hölls heldagskonferensen Forskning pågår. Det var sjätte året i rad som konferensen genomfördes och liksom tidigare år presenterades aktuell forskning vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. I år var det tre gemensamma huvudföreläsningar och två valbara sessioner med åtta föreläsningar att välja mellan i varje.

Den första huvudföreläsningen hölls av Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete. Hon talade om hur skolan direkt och indirekt styrs av samhälleliga normer, och hur skolan också upprätthåller och förändrar normer. De två andra huvudföreläsningarna handlade om lärare i massmedia respektive fysisk aktivitet i skolan.

Det fungerade bra med en digital konferens. Vi har fått mycket fina kommentarer efteråt. Deltagarna har sagt att det var en välorganiserad och intressant konferens, säger Birgitta Roos Haraldsson, projektledare för Forskning pågår.

Nästa år kan det bli både fysisk och digital konferens

Det var nästan 200 deltagare anmälda till konferensen, men antalet faktiska deltagare varierade stort mellan de olika föreläsningarna. Även här var det deltagare från andra regioner som kunde delta tack vare det digitala formatet.

– Vi bestämde oss tidigt för att ställa om till en digital konferens med digitalt deltagande via Zoom och inspelade föreläsningar, säger Birgitta Roos Haraldsson.

– Vår slutsats är att vi nog kan anordna hela eller delar av konferensen digitalt fler gånger. Även om många också vill träffas fysiskt, skulle båda möjligheterna kunna finnas med som alternativ i kommande konferenser.