Bild
Talare vid öppningsceremonin, MIRAI 2.0 Research & Innovation Week
Talare vid öppningsceremonin
Länkstig

Många deltog i japansk-svensk forsknings- och innovationsvecka

Publicerad

650 personer hade registrerat sig för MIRAI 2.0:s digitala konferens International collaboration in a digital era – Fostering innovative minds for the future, som Göteborgs universitet arrangerade i 7–11 juni. Under veckan fick deltagarna möjlighet att ta del av varandras forskning, jämföra erfarenheter och nätverka för att hitta vägar till samarbete och utbyte mellan Japan och Sverige.

MIRAI 2.0 är ett samarbete mellan 19 svenska och japanska universitet. Göteborgs universitet är svensk koordinator och stod värd för den digitala konferensen som samlade deltagare från universitet, näringsliv och forskningsfinansiärer.

Unga forskare i fokus

MIRAI har ett särskilt fokus på forskare i tidiga karriären. Över 170 talare presenterade under veckan sin forskning, många av dem var juniora forskare. Utöver det publicerade även ett stort antal forskare digitala posters på konferensens eventplattform.

– MIRAI-samarbetet är ett en fantastisk möjlighet för forskare i tidiga karriären att bygga upp samarbeten och kontakter med andra forskare inom sitt fält i en internationell kontext, säger Linn Gabrielsson vid International Centre, projektledare för konferensen.

Konferensen inleddes med en öppningsceremoni med tal av bland andra Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan och Takuya Hirai, Japans minister för Digital Transformation.

Många aktiviteter för deltagarna

Under veckan genomfördes en mängd aktiviteter som en digital postersession, ett University Leadership summit, en forskarworkshop under ledning av innovationsrådgivare och ett match-making event mellan akademi och industri. Match-making eventet finansierades av Vinnova och är i linje med att utveckla MIRAI:s samverkansytor även utanför akademin.

Därutöver pågick parallella vetenskapliga sessioner inom konferensens fem ämnesområde Artificiell Intelligens, hållbarhet, innovation och entreprenörskap, materialvetenskap samt åldrande.

Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg summerade vid avslutningsceremonin sina intryck.

– När veckan nu når sitt slut slås jag av det otroliga engagemang som visats av ett mycket stort antal deltagande som medverkat under konferensen. Det är så klart glädjande för oss som organiserande universitet. Genom de plattformar och uppföljande workshops som kommer att arrangeras säkrar vi nu en fortsättning på MIRAI.

Nya utlysningar av medel

För att hålla aktiviteterna varma inför nästa Research & Innovation Week, planerad till Japan i juni 2022, kommer uppföljande workshops att arrangeras under höst/vår. Syftet är att tillvarata de utbyten och diskussioner som påbörjats och att knutna kontakter kan leda till nya utvecklande samarbeten.

Under konferensveckan lanserades även två utlysningar som finansierar samarbeten mellan Japan och Sverige. En utlysning riktar sig mot samarbeten mellan akademi och industri och finansieras av Intsam, en koordinerande grupp av svenska forskningsfinansiärer. Den andra utlysningen syftar till att stärka existerande och nya samarbetsprojekt inom forskning, utbildning och innovation mellan de båda länderna, baserat på innovativa projekt och nya idéer.

Läs mer om de bägge utlysningarna som helhet på MIRAI:s webbplats.
Mer information om utvecklingen av MIRAI-samarbetet inklusive information om kommande workshops på MIRAI:s webbplats.