Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Maria Åström vid sitt skrivbord.
Maria Åström.
Länkstig

Lyckad konferens om NO- och teknikdidaktik

Publicerad

Göteborgs universitet var i förra veckan värd för en nationell konferens i naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Temat var flerspråkighet och multimodalitet.

Vartannat år arrangerar Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND) en nationell konferens i samverkan med något lärosäte. Årets konferens hölls den 11–12 november i Göteborg.

– Flerspråkighet och multimodalitet är två aktuella ämnen. Undervisning i NO genomsyras av multimodala presentationer och flerspråkighet har blivit allt viktigare eftersom det finns många elever med andra modersmål än svenska, säger Maria Åström, styrelseledamot i FND, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet och en av konferensens arrangörer.

Dawn Sanders talade om växtblindhet

Under konferensens två dagar hölls inte mindre än 20 presentationer av aktuell forskning. En av huvudtalarna var Dawn Sanders, docent på Göteborgs universitet och tidigare projektledare för forskningsprojektet Bortom växtblindhet.

Växtblindhet är ett begrepp som handlar om att många i dagens samhälle saknar kunskap och ord om växter, vilket leder till att vi har svårt att att urskilja olika växter och skapa en djupare förståelse för biologisk mångfald.

– Dawn Sanders visade hur man kan använda bilder i undervisningen. När vi ser bilder på naturområden med natur tenderar vi att se djuren som individer medan växterna bara ses som omgivning. Det kan man diskutera med elever: vad är det vi ser och varför ser vi just detta på bilden? I NO arbetar man mycket med observationer och då är det centrala frågor, säger Maria Åström.

Styrelsen valdes om

Under konferensen höll även föreningen FND årsmöte och styrelsen valdes om.

– Föreningen har medlemmar på nästan alla lärosäten i Sverige och syftet är att bygga ett nätverk kring det här forskningsområdet, säger Maria Åström.

60 personer från lärosäten över hela landet deltog i årets FND-konferens. På grund av coronapandemin genomfördes den digitalt.

– Tekniken och hela arrangemanget har fungerat bra. Det har varit ett bra samarbete med Medieteknik vid Göteborgs universitet som har ordnat tekniken och med personal på vår institution som har skött det administrativa, säger Maria Åström.

FND-konferens

Arrangeras vartannat år av Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND).

Årets konferens hade temat ”Flerspråkighet och multimodalitet” och arrangerades av institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Läs mer om FND på deras hemsida.