Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lyckad konferens med syfte att identifiera forskningsluckor för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård i Europa

We Care-konsortiets konferens “Pan-European road towards future health care” arrangerades 14-15/4 av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC på Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Bild på talare och publik på We Care konferensen
 

På det interaktiva mötet samlades över 100 europeiska nyckelaktörer från akademi, hälso- och sjukvård, patientorganisationer, näringsliv, tankesmedjor och beslutsfattare. Programmets syfte var att identifiera forskningsluckor som kan hjälpa till identifiera hur Europas hälso- och sjukvårdkostnader kan hållas nere, samtidigt som vårdkvaliteten behålls eller till och med ökar. Detta torde ge alla EU medborgare mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.

Mentometerresultat visas på skärmKonferensdeltagare uppmuntrades att delta aktivt under hela konferensen genom mentometrar och twitter. 67 användare och 128 tweets (86 RT) på 6 timmar gjorde #wecare2015 till en trendande twitter-hashtag i Sverige.

”Gammaldags” muntliga kommentarer välkomnades också, och kontroversiella kommentarer uppmuntrades särskilt, eftersom We Care-konsortiet verkligen ville gå igenom alla temaämnen på ett grundligt sätt och vara säkra på att alla åsikter kom fram och togs tillvara.

De teman som diskuterades under konferensen var:
• Patienten/persons roll
• Kvalitetsmått
• Teknologi
• Sjukdomsprevention och hälsopromotion
• Kontraktsstrategier
• Ersättningssystem

 Robert Andrew Johnstone, styrelsemedlem i European Patient Forum talar
 

Key note-talare var Lisa Lindström, VD för designföretaget Doberman, med temat ”Hur designar man för bättre hälsa”, och Robert Andrew Johnstone, styrelsemedlem i European Patient Forum (som syns på bilden ovan), med temat ”Patientbemyndigande”.

- Vi har fått i uppdrag av EU kommissionen att identifiera forsknings- innovations- och utvecklingsfrågor som kommer att sammanställas i en strategi- och handlingsplan för en framtida hälso- och sjukvård i Europa som innebär kostnadskontroll och bevarad och förbättrad vårdkvalitet i Europa, förklarar konferensvärd Inger Ekman, professor och centrumföreståndare för GPCC.

Inger Ekman har kordinerat We Care-projektet , tillsammans med bl.a. Imperial College i London, VU universitetet i Amsterdam, Berlins tekniska universitet, European Patient Forum, Imec (förr Interuniversity Microelectronics Centre) och datorjätten IBM som nyckelpartners.

Konferensen var den sista i en serie workshops som arrangerats på olika ställen i Europa under en tvåårstid, och en forsknings- och utvecklingsplan för framtidens hälso- och sjukvård i Europa kommer snart att lämnas in till EU-kommissionen. Under hela projekttiden har alla EU-medborgare kunnat skicka in forskningsidéer till We Care’s websida.