Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lovéncentret ny medlem i EUROFLEETS 2

Publicerad

Lovéncentret vid Göteborgs universitet är nu medlem av det EU-finansierade projektet EUROFLEETS 2. Under det årliga mötet, som hölls vid Danmarks Tekniske Universitet i Köpenhamn 23-27 mars, förklarade föreståndare Michael Klages varför Lovéncentret önskar delta i detta europeiska konsortium. Deltagarna i konsortiet godkände ansökan.

 

Brist på samarbete och strategisk vision är fortfarande den största svagheten i havsforskning inom EU. Trots detta är den europeiska havsforskningen i framkant. För att behålla och stärka denna position är det viktigt med gott ledarskap och strategiskt samarbete för investeringar i och användning av storskalig marin infrastruktur. Det kommer göra det möjligt för europeiska forskare att fortsätta vara världsledande.
 Michael Klages visar bilder av nya forskningsfartyget
Lovencentrets föreståndare Michael Klages presenterar på årsmötet för EUROFLEETS 2.

Den marina miljön rymmer stora naturresurser som ännu är dåligt utforskade. Havsmiljön är å ena sidan så viktig för människans framtida välstånd, å andra sidan dyr att komma åt för att studera. Detta, tillsammans med ökande krav på god havsmiljö, innebär att havsforskningen måste samarbeta långsiktigt. Det EU-finansierade projektet EUROFLEETS 2 kommer att skapa en allians av marina forskningscentra i Europa som samarbetar, delar resurser, ökar sin effektivitet och samtidigt förbättrar kvaliteten på havsforskning i Europa.

Genom driftsättning av det nya 45 meter långa forskningsfartyget Skagerak 2015, genom tre befintliga fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV) och genom en snart införskaffad autonom undervattensfarkost (AUV), kan Lovéncentret vara en del av detta långsiktigt strategiska EUROFLEET 2.

EUROFLEETS 2 finansieras av EU med 9 miljoner euro mars 2013 – februari 2017. Projektet samordnas av Jacques Binot vid French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER).
 

Kontakt:
Michael Klages, föreståndare
michael.klages@loven.gu.se
+46 786 95 53