Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

LIVE-case ger både studenter och start-up företag nya kunskaper

Publicerad

Ekonomprogramsstudenterna på andra året har skrivit internationella marknadsplaner för start-up företag. Studenternas uppgift var att öppna företagens ögon för den internationella marknaden och presentera sitt arbete i en rapport som är tänkt att kunna fungera som beslutsunderlag för ett bolags internationella expansion. I slutet av april presenterade studenterna resultaten för de sju digitala hälsoföretagen som deltog i årets kurs.

 

I rapporterna som studenterna tagit fram förenas aktuella ämnen som internationalisering, digitalisering och hållbarhet. Genom att utgå från vetenskaplig forskning om internationalisering och digitalisering har studenterna tagit fram internationella expansionsplaner för bolagen: Learning to sleep, Opatus, Boneprox, MedcardApps, Gozoo, Aiten Helath och Addmovement. Samtliga bolag tar sig an nationella och internationella hållbarhetsutmaningar inom vårdsektorn.

I rapporterna analyserar studenterna bolagens förutsättningar för internationalisering, utvärderar olika marknader efter en marknadssegmentering, föreslår en etableringsform på vald målmarknad och föreslår en marknadsstrategi för att nå framgång på den valda marknaden. Alla argument och förslag ska vara förankrade i vetenskaplig forskning och ta hänsyn till det aktuella bolagets förutsättningar. När studenterna presenterat marknadsplanerna för ”sitt” företag får företaget med sig både rapporter och presentationer.

Studenterna utmanas av att arbeta med riktiga företag

Kursansvarig lärare Mikael Hilmersson är imponerad över studenternas rapporter och presentationer.

- Det är tydligt att studenterna motiveras och utmanas av att arbeta med riktiga företag som kommer hit från Malmö, Lund och Göteborg för att lära av studenterna. Genom att gå från läroböcker och färdigskrivna case till riktiga bolag tränas studenterna i den typ av beslutsfattande och analyser som de kommer ställas inför i sin yrkeskarriär. Det är utmanande men utvecklande, och jag är övertygad om att studenterna nu är mer förberedda för arbetslivets möjligheter och utmaningar, säger Mikael Hilmersson.

Mikael har också fått positiva reaktioner från bolagen som ställt upp.

-Bolagen är imponerade och mycket nöjda. I fjol deltog fem bolag, i år var de sju, ryktet om Handelsstudenternas kompetenser sprider sig, och vi behöver aktivt skapa fler broar mellan akademi och praktik. Det är en win-win situation! I år arbetade vi med digitala hälsoföretag, vi får se vilken framtidsbransch vi inriktar oss på nästa år, avslutar Mikael.

Vad tar företagen med sig från dagen?

Learning to Sleep var ett av de företag ställde upp som case och företagets VD Micael Gustafsson var imponerad av studenternas arbete och berättar vad han tar med sig från presentationerna:

- Dels tar jag med mig den här forsknings- och metod- och modellgrunden som studenterna har använt för det är inte någonting som vi sitter och gör på daglig basis. När man är i en startup då är man till 80 procent operativ i verksamheten eftersom det är många dag-till-dag problem som ska lösas. Att vara strategisk är något jag kan vara på söndagseftermiddagen hemma så därför har ju det här varit väldigt värdefullt för oss att få det här tänket kring att man faktiskt kan göra en matris och utifrån den välja ut länder, säger Micael Gustafsson.

Har du något råd till studenter som gör internationella marknadsplaner?
- När man studerar så skapar man ju en teoretisk bas, men jag tror att det viktigaste att ta med sig är att det finns en annan mer känslomässig och relationsbaserad logik ute i näringslivet som jag skulle vilja säga blir större ju mindre ett företag är. Till exempel om jag har lite kompisar i London så då kanske vi tar Storbritannien för jag måste vara där i två månader för att starta upp och det kan bli ganska tråkigt att vara i en stad ensam utan sin familj. Men om man har en social kontext där blir det lite enklare och mår man bra så gör man kanske ett bättre jobb. Det kan alltså finnas andra dimensioner som inte finns med i läroböckerna, inte ännu i alla fall.