Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Leading Health Care (LHC) släpper ny rapport om implementering och mottaglighet av personcentrerad vård

Leading Health Care rapportDen 30/5 släppte den akademiska tankesmedjan Leading Health Care (LHC) en ny rapport om implementering och mottaglighet av personcentrerad vård (PCV). Med anledning av rapportsläppet anordnade de ett seminarium med efterföljande paneldebatt i Stockholm.

Vid seminariet presenterade den ena rapportförfattaren Karin Fernler, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, denna studie kring möjligheter och utmaningar av införandet av PCV i sinsemellan olika verksamheter. Rapporten diskuteras sedan av en panel med bred erfarenhet av patientinflytande i olika kontexter, inom och utanför själva vårdmötet. Paneldeltagarna var Inger Ros, Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung, Tomas Edman, Verksamhetsansvarig, Experio Lab samt Lars Wallin, Centrum för personcentrerad vård – GPCC. Hans Winberg, Generalsekreterare, LHC är moderator.

Länk till rapporten

Porträtt av Lars WallinLars Wallin svarar här på några frågor om rapporten. Han är, förutom ansvarig för GPCCs forskningslinje implementering av personcentrerad vård, även professor i omvårdnad, centrumledare Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet – KIPS Högskolan Dalarna samt forskningschef inom Landstinget Dalarna.

Vad handlar denna rapport om?
Den redogör för fyra fallstudier där forskare från LHC följt vårdorganisationers arbete med implementering av PCV; två som har haft GPCC Implements stöd och två som inte har haft det.

Vem beställde den och varför?
LHC fick uppdraget av GPCC då det fanns, och fortfarande finns, ett stort behov av att utveckla kunskap om implementering av PCV.

Vilka lärdomar kan läsaren ta till sig av rapporten?
Rapporten beskriver hur personal uppfattade PCV och GPCCs Implements sätt att stödja förändring. Den tar upp möjligheter och hinder i införandeprocessen. Rapporten avslutas med att belysa avvägningen eller konflikten mellan standardisering av PCV och den anpassning som sker på grund av den lokala kontexten. Rapporten diskuterar också förändringsagentens roll, det vill säga till exempel GPCC Implement, i denna typ av förändringsprocess.

Vad tycker du om rapporten?
Den är klart läsvärd även om den belyser en situation och GPCC Implements arbete som det såg ut för 2-3 år sedan.