Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Läs artikeln om GPCCs personråd

Publicerad

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) utvidgar nu sitt personcentrerade perspektiv, genom inrättandet av ett brukarråd. Genom rådet får GPCC nya infallsvinklar till sin forskning från några av de personer som forskningen faktiskt handlar om. GPCC:s nya brukarråd har satts samman med omsorg, för att brett representera människors perspektiv på vården. De tio medlemmarna i rådet har alla stor erfarenhet av vårdkontakter av olika slag, och alla känner ett engagemang för den förändring som vården behöver, skriver Elin Lindström Claessen på Akademiliv.

Artikeln består av intervjuer med ett par av personrådets medlemmar, Mia Berg och Hans-Inge Persson, samt en rapport från ett av rådets möten, där även några av GPCCs forskningsledare deltog.

– Det är inte bara personcentrerad forskning som kan bli bättre genom patientmedverkan, utan all klinisk forskning gynnas av att inkludera patienter och andra intressenter. Idealt är om patienter kan inkluderas under hela projektet, från planerningsstadiet tills det är dags att sprida forskningens resultat, sade Charles Taft, en av de forskningsledare inom GPCC som höll presentationer vid brukarrådets senaste möte.

Läs hela artikeln här.