Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärarutbyte med personcentrerad vård i fokus

Publicerad

Kristina Rosengren och Margret Lepp från institutionen för vårdvetenskap och hälsa är just nu på lärarutbyte i Yogyakarta, Indonesien. Utbytet är organiserat genom det SIDA-finansierade programmet Linneus-Palme och fokus ligger på undervisning bland annat om personcentrerad vård. 

margaret Lepp och Kristina Rosengren med indonesiska kollegor-Vi har blivit mycket väl emottagna, säger Kristina Rosengren, vilket bilden från vårt studiebesök på en Puskasmas (motsvarighet till vårdcentral) visar.

Under sin resa i Indonesien besöker Kristina Rosengren och Margret Lepp bland annat School of Nursing vid Faculty of Medicine på Universitas Gadjah Mada (UGM), där de undervisar studenter och sjuksköterskor.

-Jag har som lärare och forskare knuten till GPCC gjort en presentation av GPCC och undervisat om personcentrerad vård. Jag har även även presenterat en av mina studier kring första linjens chefers erfarenheter av att implementera personcentrerad vård på en medicinklinik berättar Kristina Rosengren.

Undervisningen har riktat sig till såväl sjuksköterskor på UGM’s teaching hospital som för mastersstudenter på UGM. Personcentrerad vård mottogs mycket positivt med många reflektioner kring att vilja arbeta personcentrerat rapporterar Kristina Rosengren.