Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lär känna GPCC forskare Magnus Lindwall efter fullpackat seminarium om Hållbar motivation till fysisk aktivitet

Publicerad

Lär känna GPCC forskaren Magnus Lindwall lite bättre efter hans fullpackade lunchseminarium på Sahlgrenska akademin på temat Hållbar motivation till fysisk aktivitet - ett personcentrerat självbestämmandeperspektiv.

Magnus Lindwall föreläser

1. Vem är du?


Jag är docent i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi och idrottspsykologi. Jag disputerade 2004 vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet på en avhandling som handlade om självuppfattning, kroppsuppfattning, och träning. Från hösten 2011 arbetar jag som lektor vid Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap (IKI), men är även knuten till Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Min forskning handlar framförallt om relationen mellan fysisk aktivitet/motion/träning och psykisk hälsa (eng: exercise psychology) men även om motivation till livsstil och fysisk aktivitet där jag och min forskargrupp (där bland annat GPCC-doktorand Karin Weman Josefsson ingår) framförallt utgår från teorin Self-Determination Theory.


2. Vad forskar du om inom GPCC?


Vår forskning inom GPCC handlar om motivation till fysisk aktivitet. Huvudsyftet med projektet är att undersöka hur man kan stödja och stärka personers motivation till fysisk aktivitet. Detta sker inom ramen för en interventionsstudie av fysisk aktivitets effekt på tecken och symptom hos patienter med mild kognitiv störning. Vi baserar vårt arbete till stor del i en motivationsteori som heter Self-Determination theory, där mycket fokus läggs på vilken typ av motivation som ligger bakom olika beteenden. Syftet med vårt projekt är främst att skapa en hållbar och långsiktig motivation som drivs av en självbestämmande (eller inre) typ av motivation snarare än en kontrollerad eller yttre typ av motivation.


3. Vad är aktuellt just nu i ditt projekt?


Just nu håller Karin Weman Josefsson, som är doktorand inom projektet, på att färdigställa sin licentiat-uppsats som handlar om motivation och fysisk aktivitet och ska försvaras i maj 2014. Vi har även skickat in två vetenskapliga artiklar i höst och håller på att samla in ny longitudinell data på motivation. Karin är även involverad i en ansökan till KK-stiftelsen från Högskolan i Halmstad där GPCC-projektet har en central del.

Magnus var även involverad förra året i Dagens Nyheters hälsosatsning ”Kom i Form”, där han bl.a. ger dessa råd om hur du lyckas med en livsstilsförändring.


Det är framför allt tre motivationsfaktorer som spelar roll för framgång vid en livsstilsförändring, enligt Magnus Lindwall:


Kompetens
1 En känsla av att man klarar av det man har föresatt sig. Hänger ihop med målsättningen att börja lägga om sin livsstil försiktigt och sätta stegvisa mål.


Autonomi
2 En känsla av att det bara är du själv som driver ditt beteende och att du har valfrihet.


Samhörighet
3 En känsla av att man har samhörighet med andra, att man har ett socialt stöd för sin livsstilsförändring genom sin familj eller vänner. Gruppträning är ett annat exempel.


Dessutom: Sätt upp realistiska mål och se till att du får feedback på dem på något sätt.

Magnus Lindwall föreläser