Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Länsstyrelsen och universitetet tecknar samverkansavtal

Publicerad

Rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson signerar avtaletIdag har Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingått ett avtal om samverkan. Avsikten med avtalet är att fördjupa och utveckla samarbetet sinsemellan.

Rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson signerade avtalet och betonade att det handlar om ett ömsesidigt utbyte.

– Samarbetsavtalet tar sikte på kompetensutveckling och kompetensförsörjning, säger Eva Wiberg. Länsstyrelsen är också en intressant plats för praktik för många av våra studenter.

Även tidigare har samarbetsprojekt ägt rum mellan parterna.

– Vi hade till exempel ett projekt inom AI som involverade studenter på vår IT-avdelning, säger Anders Danielsson. Det var ett otroligt engagemang och givande för båda sidor. Vi hoppas att detta avtal ska bidra till att fler sådana projekt kommer till stånd.

Exempel på samarbeten som kan komma ifråga är projekt inom forskning och utbildning, kompetensutveckling, mobilitet, praktik och examensarbete. Samarbetsprojekt kan regleras i särskilda underavtal.

Foto: Johan Wingborg