Länkstig

Låg fysisk aktivitet på idrottslektionerna

Publicerad

Endast en fjärdedel av lektionstiden i ämnet idrott och hälsa innebär att eleverna anstränger sig åtminstone på en måttlig fysisk nivå. – En idrottslektion i veckan försvann på 90-talet. Därför är det desto mer trist att lektionerna idag inte ger mer av fysisk aktivitet. Vår undersökning visar dock att det finns en potential, säger Anders Raustorp vid Göteborgs universitet.

I undersökningen, som presenteras i Acta Paediatrica, har 149 elever i årskurs två, fem och åtta följts under 39 idrottslektioner där den fysiska aktiviteten mätts med accelerometrar.

Minst 60 minuter per dag

Enligt gällande internationella rekommendationer bör ungdomar vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag, på en måttlig eller hög nivå. Det finns en målsättning att idrottslektionerna i ämnet idrott och hälsa, under åtminstone halva tiden, ska innebära att den fysiska aktiviteten bedrivs på dessa nivåer. Men dit når barnen inte under de undersökta lektionerna, utan det stannar vid en fjärdedel av undervisningstiden. Skillnader mellan könen i fysisk aktivitet fanns bara i årskurs två.

– En fjärdedel är lite jämfört med andra länder. Det motsvarar mellan tio och femton minuter per idrottslektion. Min bild är att idrottslärarna själva tror det ligger på en högre nivå. Det försvinner lektionstid på grund av köande och på grund av störande inslag. Många moment kräver instruktion eller demonstration. Dessutom ingår ju teoretiska moment om hälsa i ämnet, säger Anders Raustorp.

Måste hända mer

En detalj är att 13 procent av de lektioner forskarna avsåg låta ingå i studien av olika skäl dessutom ställdes in, på grund av teaterbesök eller allmän skolinformation.

Det finns dock hoppfulla resultat i den aktuella studien. Vissa elever uppnådde mer än två tredjedelar av den rekommenderade, dagliga dosen av fysisk aktivitet. Högst fysisk aktivitet nåddes på idrottslektioner som hade fokus på fitness-aktiviteter, lek eller orientering.

– Det visar potentialen. Jag skulle vilja få in ett mål för fysisk aktivitet i ämnets kursplan. Det måste hända mer på idrotten i skolan och det måste vara möjligt att låta läroplanen gå hand i hand med de gällande rekommendationerna för fysisk aktivitet för unga. Det finns ingen motsättning mellan synen på ämnet idrott och hälsa som inlärningsämne och behoven av fysisk aktivitet, säger Anders Raustorp.

Läs artikeln i Acta Paediatrica

För mer information:
Anders Raustorp, docent i fysioterapi, institutionen för kost- och idrottsvetenskap,
telefon: 070-8118706, e-post: anders.raustorp@gu.se