Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kurs om historiska trauman till våren

Publicerad

Hur hanterar vi trauman i det förgångna? Den frågan känns allt mer brännande efter den nyligen genomföra nazistdemonstrationen i Göteborg och är ett av fokusområdena för en kurs som ges i vår: Therapy for conflictual histories - working through a problematic past.

Kursen syftar till att tillhandahålla verktyg och träna färdigheter i att hantera historiska trauman, i form av inbördeskrig, etniskt betingat förtryck eller folkmord.

– Den vänder sig i första hand till studerande inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet med intresse för praktiskt historiebruk och kollektiv problemhantering, säger Carl Holmberg som är kursansvarig.

Ett övergripande syfte är att utforska möjligheterna för historikern att verka som ”samhällsterapeut”.

skalle– Begreppet samhällsterapeut är inspirerat av bland annat psykoanalytisk teoribildning där ”grävandet" i det förgångnas undanträngda upplevelser ses som en möjlighet att bearbeta dem och därmed göra oss bättre rustade för framtiden. Sålunda kan studerande med beteendevetenskaplig eller medicinsk inriktning också komma ifråga.

Olika teoretiska perspektiv på att bearbeta det förflutna introduceras såsom identitetsbearbetning, sorgearbete och konflikthantering.

– Behovet av analytiska förhållningssätt för att kunna möta de ytterst svåra erfarenheter vi bevittnar, till exempel i det nutida Mellanöstern, torde vara högst angeläget i morgondagens samhälle.

Läs mer:

Kursen ges på avancerad nivå och sökbar för alla med en kandidatexamen eller motsvarande. Ansök ända fram till kursstart i januari 2018: Therapy for conflictual histories - working through a problematic past

Affisch