Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kulturarvsfrågor i fokus i nytt samarbete

Publicerad

Jenny Högström Berntson har beviljats medel från Verifiering för samverkan (VFS) via Forsknings- och Innovationskontoret (FIK) för att starta en samtalsserie om kulturarvsfrågor tillsammans med Världskulturmuseet (VKM).

– Vi vill starta upp en samtals- och podcastserie med fokus på aktuella kulturarvsfrågor. Genom att koppla samman angelägna kulturarvsfrågor och debatter med föremål i Världskulturmuseets magasin i Göteborg är målet att få en både lokal och global förankring, säger Jenny Högström Berntson projektsamordnare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS).

Projektet går under arbetsnamnet Inside the box. Prylar och personer i en globaliserad värld. Kärnan i projektet blir samtalsserien som skall hållas inom ramen för VKM:s offentliga program och gå av stapeln varannan torsdag i Studion på Världskulturmuseet. Serien kommer också att göras till en ny Podcast-serie för att kunna vara tillgänglig för en bredare publik.

Serien kommer att lanseras under hösten 2019 och några av de teman som kommer att lyftas är hur ny DNA-teknik påverkar vår kunskap om kulturarv men samtidigt diskutera hur individer använder DNA-tester för att hitta sitt eget personliga arv och vilka vidare effekter detta kan få. Serien kommer också beröra teman som återlämning av föremål, matkultur som aktivism, hotat kulturarv, hur vi hanterar mänskliga kvarlevor samt mycket mer.

– Projektet blir också ett sätt att arbeta med Göteborgs universitets ”UGOT Challenge-satsnings” ambition att arbeta med globala samhällsproblem. I förlängningen kopplar det också an till FN:s globala mål inom områden som hälsa/välbefinnande, utbildning, hållbarhet etc. säger Jenny Högström Berntson.

Projektets utfall kommer att utvärderas i början av 2020 och förhoppningen är att serien och samarbetet skall kunna fortsätta under flera år.

Är du intresserad av att delta i samtalsserien eller har du önskemål om teman att fånga upp? Hör då gärna av dig till projektledarna Jenny Högström Berntson (CCHS) och Rebecka Bergström Bukovinszky (programkoordinator på VKM).
Jenny Högström Berntson: chs@history.gu.se
Rebecka Bergström Bukovinszky: rebecka.bukovinszky@varldskulturmuseerna.se

Foto: CCHS illustration


Om VFS
VFS är ett Vinnova-program som syftar till att identifiera och genomföra enkla första steg som kan leda till samverkansprojekt mellan akademin och aktörer utanför akademin.

VFS-finansiering är tänkt att fungera en som möjliggörare som ger dig tid att utforska och definiera frågeställningar tillsammans med samverkansparter – sådana du redan känner till eller som är nya för dig. En eventuell samverkan bör skapa värde för alla inblandade och vi ser gärna att ni har en långsiktig plan för fortsättning efter VFS.

Är du också intresserad av att starta ett samverkansprojekt med parter utanför akademin? Läs mer och anmäl ditt intresse här: VFS program GU