Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kronisk hjärtsvikt: kortare tid på sjukhus med personcentrerad vård

Publicerad

GPCC:s senaste forskningsrön ger ytterligare stöd för den positiva effekt personcentrerad vård ger.

Antal dagar på sjukhus för en person med kronisk hjärtsvikt minskar med 2,5 dagar vid personcentrerad vård. Det visar ett av GPCC:s senaste forskningsresultat.

–Fortsatt forskning inom ämnet är mycket viktig för framtida lösningar inom vården, säger Inger Ekman, professor och centrumföreståndare för GPCC.

Bättre ork
Patienten får dessutom mer energi att vara aktiv i vardagen. Trots kortare sjukhusvistelse påverkas inte livskvaliteten. Risken för att blir inlagd igen ökar inte heller.

Förändra traditionell vård
Resultaten visar att en omställning av arbetssättet i sjukvården ger en effektivare vård med friskare patienter. Personcentrerad vård är därför inte bara moraliskt eftersträvansvärt.

Forskningsgruppens studie
Hela studien finns publicerad i European Heart Journal 15 september 2011: Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure: the PCC-HF study
Redaktörens kommentar

Ledaren i European Heart Journal tar upp GPCC:s forskningsresultat och personcentrerad vård: Editorial: Person-centred care: more than just improving patient satisfaction?