Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kriterium nu erkänd vetenskaplig publiceringskanal för böcker

Publicerad

Kriterium är en plattform för peer review-granskning och urskiljning av högkvalitativa böcker och för att göra dem fritt tillgängliga via open access-publicering. Nu har Norsk Senter For Forskningsdata godkänt Kriteriums ansökan om att upptas på den så kallade Norska listan, vilket innebär att böcker som publiceras via Kriterium får publiceringspoäng.

Vid Göteborgs universitet används den Norska listan och den norska modellen för medelstilldelning vid Samhällsvetenskapliga, Utbildningsvetenskapliga och Humanistiska fakulteteten, samt vid Handelshögskolan och IT-fakulteten. Modellen innebär att publikationer får poäng utifrån dess publiceringskanal. Kriterium har nu godkänts som en sådan publiceringskanal.

– Det här är ett mycket glädjande erkännande av Kriterium, säger Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten och ordförande i Kriteriums styrgrupp. Att Kriterium numera finns med på Norska listan gör Kriterium till ett ännu mer attraktivt val för forskare som vill publicera sakkunniggranskade böcker.

Att Kriterium har blivit en erkänd publiceringskanal ger möjlighet för fler forskare att synliggöra den kvalitativa forskning som pågår ute på lärosätena.

– Det underlättar för förlag att ge ut vetenskapliga böcker, säger Maja Pelling från universitetsbiblioteket som är sammankallande i Kriteriums styrgrupp.

En av de viktigaste motivationer för Kriteriumsamarbetet var att stävja forskningens ”flykt” från bokform och svenska förlag, vilket blir en konsekvens av att sådana publikationer inte räknas som ”vetenskap” i de ekonomiska snurrorna som används för medelstilldelning.

– Listningen är ett erkännande att Kriterium har samma sakkunnigförfärande som internationella förlag, och att arbeten som publiceras med Kriterium håller hög vetenskaplig kvalité. Det visar också att samarbetet är lyckat, säger Sharon Rider, professor vid Uppsala universitet och ledamot i Kriteriums styrgrupp.

Om Kriterium
Kriterium är en satsning på sakkunniggranskad OpenAccess-publicering av vetenskapliga böcker i Sverige. Det är ett pilotprojekt som drivs av tre svenska lärosäten – Göteborgs, Uppsala och Lunds universitet. Medverkande i projektet är också representanter från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga biblioteket samt Nordic Academic Press och Makadam förlag. Genom lärosätena medverkar också universitetens Acta- och skriftserier.

Kriterium är öppet för vetenskapliga böcker från alla lärosäten. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker på svenska. Maja Pelling, Jens Annmark och Gösta Cramby från Göteborgs universitetsbibliotek står för administration, drift och utveckling av system. Åke Ingerman, dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är ordförande i styrgruppen och Åsa Arping, professor vid Humanistiska fakulteten är ordförande i redaktionsrådet.

Mer information:
Åke Ingerman, telefon: 031–786 2637, e-post: ake.ingerman@gu.se
Maja Pelling, telefon: 031–786 1165, e-post: maja.pelling@ub.gu.se

Kriteriums webbplats