Länkstig

Kris för biologisk mångfald - trenden måste vändas

Publicerad

-

Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen är allvarligt, och det är hög tid att ta krafttag för att vända den negativa trenden. Det framgår av en rapport som släpptes av FNs panel för biologisk mångfald, IPBES, idag. Handelshögskolans prorektor Marie Stenseke har varit med i arbetet.

Rapporten visar att fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas med utrotning och att den biologiska mångfalden lokalt har förändrats kraftigt i en stor del av världens ekosystem. Förlusten av biologisk mångfald innebär att vi mister många av de nyttor som naturen ger oss människor, ofta kallat ekosystemtjänster, som till exempel mat, rent vatten, fibrer till kläder, byggmaterial, rekreation och inspiration. IPBES budskap är att utvecklingen går åt fel håll och att grundläggande förändringar behövs både i samhället och för individer, för att bromsa den negativa trenden.

Marie Stenseke. Foto: Carina Gran– För att vända den negativa trenden behövs åtgärder på en bred front, säger Marie Stenseke. Det behövs andra kunskaper än bara de naturvetenskapliga, till exempel för utveckling av tekniska och sociala innovations- och investeringssystem, en stärkt efterlevnad av miljölagstiftningar och miljöekonomiska åtgärder. Även som individer har vi ett ansvar, till exempel för att minska överkonsumtionen, och att få igång en diskussion om vad livskvalitet och ett gott samhälle är.

Rapporten bygger på 15000 forskningsartiklar från en rad olika områden och har en bred, tvärvetenskapligt ingång. Förutom traditionell akademisk kunskap har man även tagit in andra kunskapssystem, bland annat från urfolk, och olika sätt att se på världen.

Marie Stenseke är professor i kulturgeografi, prorektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och en av två ordförande för IPBES vetenskapliga ledningsgrupp (Multidisciplinary Expert Panel), vilka utsett författarna och följt färdigställandet av rapporten.

Läs mer om rapporten: