Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konsult i hållbarhetens tjänst

Publicerad

Hållbarhetsfrågorna jobbar sig allt högre upp på dagordningen hos världens företag och organisationer. Caroline Wetterling arbetar med hållbarhetsfrågor hos konsultjätten Accenture. Hennes hållbarhetsinriktning har lett till spännande uppdrag i bland annat Indien, Kina och USA.

Caroline WetterlingAccenture är en global konsultfirma inom management, it och outsourcing. Inom affärsområdet Sustainability Services erbjuder man, precis som namnet antyder, konsulttjänster inom hållbarhetsområdet. Uppdragen kan till exempel handla om att skapa hållbarhetsstrategier, arbeta med cirkulär ekonomi för att hantera en minskad tillgång på råmaterial eller om hur man bäst prioriterar och följer upp sina hållbarhetssatsningar.

– Det har hänt mycket sedan jag tog examen från Handelshögskolan och började jobba 2006, berättar Caroline Wetterling. Stora, globala företag börjar se hållbarhetsfrågorna på ett nytt sätt. Man tar sig från ”riskboxen”, där man framför allt har fokus på att inte skapa negativ publicitet, till att se hållbarhet som ett viktigt område för att skapa tillväxt.

Världens företagsledare tror hållbarhet är framtiden
En tydlig indikation på hållbarhetsfrågornas aktualitet är en rapport som Accenture har tagit fram tillsammans med FNs företagsorgan, UN Global Compact. Rapporten, som presenterades i september 2013, bygger på samtal med över 1000 företagsledare från hela världen.

– Företagsledare tror inte att den globala ekonomin är på rätt spår för att kunna försörja planeten och den växande populationen i framtiden. Det måste till en förändring. Och det man ser är en extrem potential för att skapa innovation och skaffa sig konkurrensfördelar genom att arbeta med hållbarhet.

Till Indien och Kina för barns rätt
Men hållbarheten är inte bara business. Det senaste året har Caroline Wetterling varit engagerad i ett mer pro bono-orienterat projekt kring Childrens Rights and Business Principles. Tillsammans med Rädda Barnen och ett pilotföretag har Caroline Wetterling och hennes kollegor tagit fram en modell för hur man kan hjälpa enskilda företag att förstå principerna och aktivt engagera sig i frågor som rör barns rätt, en modell som Rädda Barnen nu använder för att stödja företag.

– Det är ingen watch dog-verksamhet, istället har vi jobbat med att förändra genom förståelse. Och tillsammans med Rädda Barnen, pilotföretaget, deras underleverantör i Indien och en barnrättsorganisation i Kina, kunde vi testa alla verktyg och allt arbetsmaterial vi tog fram, avslutar Caroline Wetterling.

CAROLINE WETTERLING
Läste marknadsföringsstrategi, ekonomistyrning och redovisning på Handelshögskolan 2002–2006.
Tillbringade en utbytestermin i Maastricht, Nederländerna.

Detta är en artikel från Handelshögskolans årsmagasin 2013

Länk till blädderbar version