Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Koncernchef Dan Sten Olsson och professor Arne Bigsten får medalj av Handelshögskolan i Göteborg

Publicerad

Koncernchef Dan Sten Olsson och professor Arne Bigsten är årets mottagare av medaljen Pro Studio et Scientia - för engagemang och vetenskap. Med denna utmärkelse vill Handelshögskolan vid Göteborgs universitet uppmärksamma och hedra personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att utveckla skolans verksamhet.

Dan Sten Olsson utbildade sig på Handelshögskolan i Göteborg och har varit verksam i Stenasfären sedan 1972, idag som koncernchef.

Dan Sten Olsson får utmärkelsen Pro Studio et Scientia med följande motivering:
För att under lång tid, med stort engagemang, framsynthet, idérikedom och generositet ha verkat för Handelshögskolans bästa och därigenom givit avgörande bidrag för utvecklingen av nyskapande samhällsrelevant forskning och utbildning.


Arne Bigsten disputerade 1979 och är sedan 1990 professor i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Hans forskning handlar bland annat om inkomstfördelning, fattigdom och tillväxt, handel och bistånd och globaliseringsfrågor. Han har skrivit en lång rad böcker och artiklar och har varit rådgivare åt bland annat Sida, Världsbanken och OECD.

Arne Bigsten får utmärkelsen Pro Studio et Scientia med följande motivering:
För att med akademisk öppenhet, stringens och ett starkt engagemang för globala utvecklings- och fattigdomsfrågor på ett avgörande sätt bidragit till Handelshögskolans verksamhet och till samhällsutveckling, inte minst genom det stora antal doktorander från Afrika som efter disputation fått ledande roller i sina hemländer.


Medaljerna med tillhörande diplom delades ut i samband med Göteborgs universitets promotionshögtid den 16 oktober. Arne Bigsten kunde tyvärr inte närvara vid utdelningen.

För ytterligare information kontakta:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-22 66 89, maria.norrstrom@handels.gu.se