Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kompletterande utbildning för läkare pausar antagningen

Publicerad

Antagningen till programmet för kompletterande utbildning för läkare tar en paus och inga nya studenter antas till höstterminen 2021. Anledningen är ett utvecklingsarbete som görs för att programmet ska harmoniera med det nya läkarprogrammet. Nystart planeras höstterminen 2022.

Det nya programmet kommer att utökas med en termin och omfatta totalt tre terminer. Utbildningen kommer att inledas med en kurs i akademisk svenska, något som redan ingår i flera andra kompletterande utbildningar vid Göteborgs universitet.

Utöver detta kommer programmet förändras i form av en utökad andel verksamhetsförlagd utbildning.

– Programmet har getts under tio år och nu genomför vi ett utvecklingsarbete för att få en tydlig anknytning till det nya läkarprogrammet, säger Ingmarie Skoglund, programansvarig lärare vid Sahlgrenska akademin.

Arbetet med att förnya den kompletterande utbildningen för läkare startar under våren och kommer att ledas av en arbetsgrupp som vid behov adjungerar resurspersoner.

Den första antagningsomgången till det nya programmet öppnar vårterminen 2022.

Beslut om att inte anta nya studenter höstterminen 2021 fattades av Läkarprogramkommittén vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, den 10 februari 2021.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Pernilla Hultberg, samordnare kompletterande utbildning & validering
031-786 3579, 070-171 945

pernilla.hultberg@gu.se

Jenny Hanselius, programadministratör kompletteringsprogrammet
031-786 51 06, 0766-18 51 06
jenny.hanselius@gu.se

Ingmarie Skoglund, programansvarig kompletteringsprogrammet
0708-59 41 37

ingmarie.skoglund@gu.se