Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kommunikatörsstudenter presenterar examensarbeten

Nu är det dags för årets masterstudenter vid Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning att presentera sina examensarbeten. Välkommen att höra vad de kommit fram till. Exempelvis har en student undersökt demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och två andra har analyserat hur högskolor och en teater använder text och bild i samverkan när de kommunicerar med allmänheten.

Välkommen till institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori onsdag den 5 juni.

Tid: 16:30 – ca 19:00 Lokal: T307, Gamla hovrätten, Olof Wijksgatan 6

Examensarbeten

Pauliina Arvidsson:
En multimodal socialsemiotisk analys av Kungsbacka Teaters profil. Vad “säger” färgerna, formerna, typsnittet och skriften och hur samspelar dessa delar till en helhet som uttrycker något om teatern? Studien ämnar att belysa en aspekt av varumärkesarbete som är central i många kommunikatörsroller.

Lea Greim:
En analys av tjänsten Nationellt kliniskt kunskapsstöd
(NKK). Syftet är att undersöka hur allmänläkare upplever NKK och
hur de upplever att tjänsten underlättar deras arbete. Undersökningen baseras på hur tjänsten upplevs med hänsyn till tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse, kundlojalitet och organisationskommunikation.

Michelle Langeblad:
En multimodal analys av hur Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås använder text och bild i samverkan i sina respektive utbildningskataloger för 2019/2020. Syftet är att undersöka hur de respektive högskolorna uttrycker sig i skrift och visuellt, samt vilka betydelser som kan antas uttryckas genom språket och bilderna.

Lina Olofsson:
En undersökning av antalet visningar, innehåll och spridning av filmer som Västra Götalandsregionen publicerat på YouTube, Vimeo och Facebook i syfte att problematisera offentliga organisationers användning av sociala videoplattformar.

Sofia Westman:
Uppsatsen undersöker demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och dess ideologiska grund i förhållande till medborgarnas syn på demokrati. En kritisk diskursanalys appliceras på verksamhetens styrdokument, e-verk-tyget Göteborgsförslaget och intervjusvar från demokratikommunikationens prioriterade målgrupper.

O S A snarast via formuläret.

Anmäl dig till programkonferensen här
 

Inbjudan i pdf-format