Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

KAW-anslag till matematisk grundforskning i Göteborg

Publicerad

Institutionen för matematiska vetenskaper, som verkar inom både Göteborgs universitet och Chalmers, får i år två anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Universitetslektor Anders Södergren får medel för att rekrytera en forskare från utlandet, och Gerard Freixas i Montplet rekryteras som gästprofessor.

Huvudmålet med Anders Södergrens forskningsprojekt är detaljerade studier av problem som ligger i skärningspunkten mellan analytisk talteori och aritmetisk statistik. Av speciellt intresse är fördelningen av nollställen till så kallade L-funktioner, som är centrala funktioner inom den analytiska talteorin. Den mest kända av alla miljarder L-funktioner är Riemanns zetafunktion. I den döljer sig många hemligheter om hur primtalen är fördelade bland de naturliga talen.

– Den analytiska teorin för L-funktioner är en klassisk gren inom det matematiska området talteori. Talteorigruppen är förhållandevis stor på institutionen, men jag är relativt ensam med att arbeta med sådan här frågor. Anslaget från KAW innebär en fin möjlighet att ändra på det. Jag hoppas att detta leder till att jag kan intensifiera mitt arbete med statistiska frågor i familjer av L-funktioner under en period framöver. Dessvärre gör det ovissa läge som coronaviruset har försatt oss i att det i dagsläget är omöjligt att säga hur svårt det kommer vara att rekrytera någon till den postdoktorala tjänsten, säger Anders Södergren.

Professor Gerard Freixas i Montplet är forskare vid Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche, Frankrike. Han kommer att arbeta bland annat tillsammans med docent Dennis Eriksson. Det aktuella projektet handlar om att bättre förstå både de geometriska och talteoretiska egenskaperna hos modulirum. Dessa står i centrum för den moderna algebraiska geometrin och konstruerades för cirka 50 år sedan som ett sätt att organisera och klassificera en stor mängd av typer av geometriska objekt.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse startade det tioåriga matematikprogrammet 2014 och har sedan dess anslagit i snitt 25 miljoner kronor per år till tjänster och stipendier. Programmet är ett samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater. Sexton framstående matematiker får anslag i år.