Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Collage med bilder från studentmiljöer på HDK-Valand
Länkstig

Kandidatprogrammen på HDK-Valand är öppna för ansökan

Den 22 januari öppnar ansökan till kandidatprogrammen i design, film, fotografi, fri konst, keramikkonst, smyckekonst, textilkonst, metallgestaltning, möbeldesign med inriktning trä och Textil - Kropp - Rum. Programmen kan sökas till och med 1 mars.

Konstnärligt kandidatprogram i design

Vill du vara en viktig del i en hållbar samhällsutveckling? Utbildningarna inom design på HDK-Valand förenar kritiskt tänkande med konstnärlig kompetens. Efter utbildningen ger den breda kompetensen dig möjlighet att skapa en egen väg, utanför de traditionella yrkesrollerna grafisk designer, inredningsarkitekt, produktdesigner eller industridesigner.

Konstnärligt kandidatprogram i film

Kandidatprogrammet i film syftar till att utveckla dina filmiska metoder och tänkande med fokus på undersökande processer. Som student utvecklar du kunskap om hela den filmiska processen där både teknisk färdighet, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår.

Konstnärligt kandidatprogram i fotografi

I utbildningen får du utveckla fotografiska metoder, praktiker och kunskap om det fotografiska fältet. Efter fullgjorda studier ska du självständigt kunna verka som fotograf.

Konstnärligt kandidatprogram i fri konst

Under utbildningens gång kommer du att utveckla en kontextuell, konceptuell och praktisk förståelse av ditt konstnärskap. Efter avslutad utbildning ska du kunna verka i en rad olika sammanhang och konstnärliga kontexter.

Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Keramikkonst

Programmet i konsthantverk tar sin utgångspunkt i material, teknik och konstnärliga processer. Utifrån din valda inriktning inom keramikkonst undersöker du materialet lera genom olika uttryckssätt och sammanhang. Området keramikkonst utvecklas ständigt i dialog med andra konstområden, samhället och historien och kan innefatta allt från den handdrejade koppen till lerbaserad performance.

Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Smyckekonst

Utifrån din valda inriktning inom smyckekonst utforskar du relationen mellan människan som bärare och smycket. Grunden för utbildningen är ett personligt, konstnärligt uttryck, som får tid och plats att utvecklas. Utbildningen är den enda i sitt slag i Norden.

Konstnärligt kandidatprogram i konsthantverk, Textilkonst

Utifrån din valda inriktning inom textilkonst utvecklar du praktisk skicklighet, kritisk och analytisk förmåga och konstnärlig integritet. Utbildningen varvar teori och praktik och uppmuntrar dig till självständigt kritiskt tänkande och skapande. Första tiden ligger fokus på material och teknik, sedan vägleds du mot ett allt mer självständigt och komplext arbete inom området.

Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning

Programmet vänder sig till dig som vill ha en konstnärlig utbildning i konsthantverk med inriktning Metallgestaltning. Under de tre åren som utbildningen omfattar ingår kurser i järn, stål, offentlig gestaltning, visuell gestaltning, kommunikation samt teori och historia. Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Observera att utbildningen ges på engelska.

Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med möbler utifrån ett utforskande och konceptuellt förhållningssätt till material, innovation och hållbar utveckling i såväl små som stora sammanhang.
Under de tre åren som utbildningen omfattar, utvecklar du genom projektbaserade kurser ett eget förhållningssätt till möbeldesign. Grundläggande kunskap i material, teknik och designmetodik lägger grunden för att utveckla ett självständigt arbetssätt och ett kritiskt tänkande inom möbeldesign. Observera att utbildningen ges på engelska.

Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kropp - Rum

Programmet riktar sig till dig som vill utforska textil och dess uttrycksmöjligheter och arbeta gestaltande i relation till kropp och rum. Scenen är ett av dessa rum där du arbetar konstnärligt med kostym, unika plagg och kläder sett i ett vidare perspektiv. Projekten bedrivs på ett utforskande, reflekterande sätt i relation till samtiden och du placerar dig i sammanhang där erfarenheter, förhållningssätt och nya perspektiv utvecklas. Formgivning, konsthantverk och konst relateras till rum, kropp och identitet i dialog med det textila fältet.

Kandidatprogrammet i litterär gestaltning öppnar 15 mars och kan sökas till och med 15 april.