Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Joakim Öhlén ny centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård GPCC

Joakim Öhlen porträttDen 1 april tillträder professor Joakim Öhlén som centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC. Joakim har varit med i arbetet med GPCC sedan starten. Han är specialiserad inom palliativ vård, och ser etik och samverkan som framgångsfaktorer för personcentrerad vård och GPCC.

Joakim Öhlén tillträder som centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC den 1 april. Joakim har varit engagerad som forskare och forskningsledare vid GPCC sedan starten 2010 och var involverad redan i planeringen och ansökan om SFO-medel som ledde till att centrumet formerades. Han är professor i omvårdnad, leg sjuksköterska och fil doktor i vårdpedagogik. Han är även utnämnd till excellent lärare vid Göteborgs universitet, och har en förenad anställning till Palliativt centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- Det är ett stort förtroende att föra vidare centrumet utifrån den framgång det haft, säger Joakim Öhlén. Jag hade förmånen att under närmare fem år vara chef vid Palliativt forskningscentrum i Stockholm. De erfarenheterna har jag med mig, men skillnaderna är påfallande med GPCC som centrum vid ett stort universitet, flera fakulteter och många forskare engagerade som bär upp centrumet.

Utvecklingen framöver

Gällande GPCCs utveckling framöver anser han att det är viktigt att både förvalta och gå vidare utifrån det som uppnåtts. Fortsatta interventionsstudier, som inkluderar processutvärderingar, behövs för att få ytterligare kunskap om hur personcentrerad vård kan genomföras och främjas inom olika vårdsammanhang och på olika beslutsnivåer. Centrumet har alldeles nyss halvtidsutvärderats enligt Göteborgs universitets ordning för centrum och erhållit mycket positiv värdering av de externa granskarna, som också gett konstruktiva förslag för att ytterligare stärka forskningen.

- Palliativ vård är mitt specifika område, säger Joakim. Det har sedan utvecklingen inom hospicevård haft personcentrering som en grund och utgångspunkt. Men det har samtidigt funnits få verktyg eller strategier för att i vården faktiskt ska utgå från patient och närstående som personer. Där ser jag betydelsen av den utveckling som skett vid GPCC. Särskilt tror jag det varit en framgång att uttryckligen ta utgångspunkt i etik, kombinerat med väldesignade studier.

Samverkan nyckeln till utveckling av den bästa vården

- Idag är intresset för personcentrering inom både hälso- och sjukvård och omsorg stort. Jämfört med vårdens tradition ses personcentrerad vård som en radikalt annorlunda princip för att genomföra och organisera vård, utan att för den skull göra anspråk på att lösa alla vårdens utmaningar. Västra Götalands region arbetar för att införa ett personcentrerat arbetssätt. Vi samarbetar med exempelvis Region Dalarna som gör detsamma. Detta skapar särskilda möjligheter för samarbetsprojekt mellan vård och akademi. Vid GPCC finns ett personråd som borgar för att patienter och närstående deltar i verksamheten och det kan vi utveckla ytterligare. Tillsammans kan vi bidra till både ny kunskap om personcentrerad vård och hur kunskapen kan användas – för såväl patient, närstående, personal som verksamheter, ja samhället, som ju behöver vård för allas vårt bästa.

Läs mer om Joakim här.

FOTOGRAF: Elin Lindström Claessen