Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

JMG med i unik satsning för att möta globala samhällsutmaningar

Göteborgs universitet ska bygga upp sex starka forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor. Satsningen, UGOT Challenges, som står för University of Gothenburg Centres for Global Societal Challenges, är på sammanlagt 300 miljoner kronor och utgår från att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa samtidens globala samhällsutmaningar.

Genom en bred utlysning har forskare inbjudits att komma in med förslag och rektor har nu fattat beslut om vilka projekt som ska ingå i satsningen. Medarbetare på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) är genom föreslagna projekt involverade i två av forskningscentrumen som har blivit tilldelade medel:

Monika Djerf Pierre i Centrum för antibiotikaresistensforskning (Huvudsökande: Joakim Larsson och Fredrik Carlsson)
Ambitionen är att via en bred tvärvetenskaplig kraftsamling skapa ett starkt vetenskapligt centrum för att möta det hot mot global hälsa som antibiotikaresistens idag utgör.

Maria Edström, Monika Djerf Pierre och Annika Bergström i Centrum för åldrande och hälsa (AGECAP) (Huvudsökande: Ingmar Skoog)
Hur kan samlad tvärvetenskaplig forskning om äldre – från gener till samhälle – bidra till att öka äldres välbefinnande?

Läs mer: Unik satsning för att möta globala samhällsutmaningar