Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jan-Eric Gustafsson ny ordförande i Skolkommissionen

Publicerad

Professor Jan-Eric Gustafsson vid Göteborgs universitet blir ny ordförande i Skolkommissionen. Han efterträder Anna Ekström, som nyligen utnämndes till gymnasie- och kunskapslyftsminister.
– Ett stort, svårt och mycket viktigt uppdrag, säger han i en kommentar.

Utbildningsminister Gustav Fridolin har utsett Jan-Eric Gustafsson till ny ordförande i regeringens skolkommission. Han var sedan tidigare ledamot i kommissionen som startade sitt arbete senvåren 2015.

Skolkommissionen består av representanter från flera verksamhetsområden, däribland forskare och skolledare. Kommissionen ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Skolkommissionen har tidigare lämnat ett delbetänkande och arbetet fortgår till våren 2017 då slutbetänkandet ska presenteras. Slutbetänkandet kommer sedan att remitteras.

Förslag för jämlikt skolsystem

Jan-Eric Gustafsson är senior professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och har stor erfarenhet av såväl nationellt som internationellt arbete. Hans forskningsområden är bland annat jämförande studier av utbildningsresultat, effekter av utbildning på kunskaper och färdigheter, frågor kring utbildningsorganisation och betydelsen av olika slags resurser som exempelvis lärarkompetens.

– Uppdraget är mycket intressant, inte minst för en pedagogikforskare som ägnat många år att läsa och skriva om skolsegregation, faktorer som har betydelse för utbildningsresultat och mycket annat som Skolkommissionen enligt direktiven har att arbeta med, säger Jan-Eric Gustafsson.

Internationellt verksam forskare med bred respekt

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet konstaterar utbildningsminister Gustav Fridolin att Jan-Eric Gustafsson är en tung internationellt verksam forskare med bred respekt.

– Han har bidragit starkt i Skolkommissionen under dess första tid och är rätt person för att tillsammans med kommissionens ledamöter fortsätta arbetet och lämna de förslag som krävs för en bättre styrning och ett jämlikt skolsystem, säger utbildningsministern.